De binnenvaart weegt stevig op de rekeningen van Waarborgbeheer. Dat fonds, een dochter van PMV, biedt kredietverschaffers de mogelijkheid hun financieringsdossiers te verstevigen met zekerheden.

In 2012 werd de kaap van 1 miljard euro toegekende waarborgen gerond. Daardoor kregen ondernemers 1,7 miljard euro kredieten, die op hun beurt 2,4 miljard euro investeringen mogelijk hebben gemaakt.

De keerzijde van de medaille zijn de dossiers waarbij de waarborgen effectief werden aangesproken. In 2012 is zo 23,1 miljoen euro uitgekeerd. Opvallend is het grote aandeel van de binnenvaart daarin: 4 miljoen euro, of 17,3 procent. In 2010 werd zelfs 33,56 procent van het totaal uitbetaald aan binnenschippers.

De grootte van de waarborgen speelt daarbij een rol: het gemiddelde bedraagt ongeveer 135.000 euro, terwijl in scheepvaartdossiers meestal bedragen tussen 750.000 en 1,5 miljoen euro worden toegestaan. Maar de cijfers staven ook de economische malaise in de sector, die eind april een week lang de waterwegen blokkeerde om daartegen te protesteren. (L.H.)

De binnenvaart weegt stevig op de rekeningen van Waarborgbeheer. Dat fonds, een dochter van PMV, biedt kredietverschaffers de mogelijkheid hun financieringsdossiers te verstevigen met zekerheden. In 2012 werd de kaap van 1 miljard euro toegekende waarborgen gerond. Daardoor kregen ondernemers 1,7 miljard euro kredieten, die op hun beurt 2,4 miljard euro investeringen mogelijk hebben gemaakt. De keerzijde van de medaille zijn de dossiers waarbij de waarborgen effectief werden aangesproken. In 2012 is zo 23,1 miljoen euro uitgekeerd. Opvallend is het grote aandeel van de binnenvaart daarin: 4 miljoen euro, of 17,3 procent. In 2010 werd zelfs 33,56 procent van het totaal uitbetaald aan binnenschippers. De grootte van de waarborgen speelt daarbij een rol: het gemiddelde bedraagt ongeveer 135.000 euro, terwijl in scheepvaartdossiers meestal bedragen tussen 750.000 en 1,5 miljoen euro worden toegestaan. Maar de cijfers staven ook de economische malaise in de sector, die eind april een week lang de waterwegen blokkeerde om daartegen te protesteren. (L.H.)