In de categorie van de grote bedrijven verzilverde Ann Vandenhende, CSR-manager van het mineraalwaterbedrijf Spadel, haar tweede nominatie. Vorig jaar was Michel Croisé, CEO van het Franse dienstenbedrijf Sodexo Benelux, de eerste winnaar van de prijs. Dit jaar haalde Ann Vandenhende het van twee andere finalisten: Lise Conix, Duurzaamheidsmanager bij Torfs, en Jean-Pierre Martin, directeur human resources bij SPIE Belgium.

Ann Vandenhende werkte de afgelopen jaren als CSR-manager in nauwe samenspraak met CEO Marc du Bois een inhoudelijk sterke - er werd onder meer samengewerkt met Antwerp Management School - langetermijnstrategie uit, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen gaandeweg in alle onderdelen van de bedrijfsvoering van Spadel werd geslepen. "De progressie in haar dossier is heel erg duidelijk", zegt Marc De Kegel, jurylid en voorzitter van de organisator Time4Society. "Ze scoort op alle criteria heel hoog en gaat op een heel creatieve manier om met de implementatie. CSR zit nu echt in het DNA van het bedrijf."

Kmo's

Nieuw dit jaar was dat er een aparte categorie was voor kmo's. Joost Callens, de CEO van het bouwbedrijf Durabrik, haalde het van Hilde Hanselaer, gedelegeerd bestuurder van Harzé Oude Metalen, en van Pascale Janssens, directieassistent van Vandeputte Safety. "Joost Callens is zichzelf tegengekomen, heeft grondig nagedacht en er een boek over geschreven. Hij heeft begrepen dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen CSR en winst maken", zegt Marc De Kegel. "Hij heeft als een van de weinigen ingeschat dat de toekomst gaat om betekenisvol zakendoen." Joost Callens verankerde de drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen - sociaal, ecologisch en winstgevend - in de bedrijfsstrategie en vertaalde die in een lange lijst initiatieven in onder meer veiligheidsbeleid, gezondheid, sociale dienstbaarheid en energiebesparing.

Uit de ongeveer zestig dossiers werden per categorie vijf kandidaten gekozen die hun dossier kwamen presenteren voor de jury onder leiding van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De jury keek onder meer naar de integratie van MVO in de organisatie, de band met alle belanghebbende partijen en de transparantie over MVO, en nomineerde de drie beste kandidaten per categorie. De stemmen van de jury telden voor de helft mee. Vervolgens konden de Trends-lezers online stemmen (een kwart van het resultaat) en het publiek kon tijdens het evenement gisteren per sms ook zijn stem uitbrengen (het laatste kwart). Op dat event, met een keynote speech van VUB-rector Caroline Pauwels, stond de betekeniseconomie centraal: mensen willen meer dan een loon voor hun werk, maar zoeken naar jobs die maatschappelijke relevant zijn en in lijn liggen met hun waarden.

Marc De Kegel was tevreden met de respons en de presentaties, maar merkte wel op dat de scores soms wisselvallig waren. "Vooral diversiteit komt niet in alle dossiers naar voren. Dat blijft toch nog onderbelicht", zegt de voorzitter van de non-profitorganisatie Time4Society, die bedrijven adviseert over hun MVO-beleid.

In de categorie van de grote bedrijven verzilverde Ann Vandenhende, CSR-manager van het mineraalwaterbedrijf Spadel, haar tweede nominatie. Vorig jaar was Michel Croisé, CEO van het Franse dienstenbedrijf Sodexo Benelux, de eerste winnaar van de prijs. Dit jaar haalde Ann Vandenhende het van twee andere finalisten: Lise Conix, Duurzaamheidsmanager bij Torfs, en Jean-Pierre Martin, directeur human resources bij SPIE Belgium. Ann Vandenhende werkte de afgelopen jaren als CSR-manager in nauwe samenspraak met CEO Marc du Bois een inhoudelijk sterke - er werd onder meer samengewerkt met Antwerp Management School - langetermijnstrategie uit, waarin maatschappelijk verantwoord ondernemen gaandeweg in alle onderdelen van de bedrijfsvoering van Spadel werd geslepen. "De progressie in haar dossier is heel erg duidelijk", zegt Marc De Kegel, jurylid en voorzitter van de organisator Time4Society. "Ze scoort op alle criteria heel hoog en gaat op een heel creatieve manier om met de implementatie. CSR zit nu echt in het DNA van het bedrijf."Nieuw dit jaar was dat er een aparte categorie was voor kmo's. Joost Callens, de CEO van het bouwbedrijf Durabrik, haalde het van Hilde Hanselaer, gedelegeerd bestuurder van Harzé Oude Metalen, en van Pascale Janssens, directieassistent van Vandeputte Safety. "Joost Callens is zichzelf tegengekomen, heeft grondig nagedacht en er een boek over geschreven. Hij heeft begrepen dat er geen tegenstrijdigheid bestaat tussen CSR en winst maken", zegt Marc De Kegel. "Hij heeft als een van de weinigen ingeschat dat de toekomst gaat om betekenisvol zakendoen." Joost Callens verankerde de drie pijlers van maatschappelijk verantwoord ondernemen - sociaal, ecologisch en winstgevend - in de bedrijfsstrategie en vertaalde die in een lange lijst initiatieven in onder meer veiligheidsbeleid, gezondheid, sociale dienstbaarheid en energiebesparing.Uit de ongeveer zestig dossiers werden per categorie vijf kandidaten gekozen die hun dossier kwamen presenteren voor de jury onder leiding van Fons Leroy, gedelegeerd bestuurder van de Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB). De jury keek onder meer naar de integratie van MVO in de organisatie, de band met alle belanghebbende partijen en de transparantie over MVO, en nomineerde de drie beste kandidaten per categorie. De stemmen van de jury telden voor de helft mee. Vervolgens konden de Trends-lezers online stemmen (een kwart van het resultaat) en het publiek kon tijdens het evenement gisteren per sms ook zijn stem uitbrengen (het laatste kwart). Op dat event, met een keynote speech van VUB-rector Caroline Pauwels, stond de betekeniseconomie centraal: mensen willen meer dan een loon voor hun werk, maar zoeken naar jobs die maatschappelijke relevant zijn en in lijn liggen met hun waarden.Marc De Kegel was tevreden met de respons en de presentaties, maar merkte wel op dat de scores soms wisselvallig waren. "Vooral diversiteit komt niet in alle dossiers naar voren. Dat blijft toch nog onderbelicht", zegt de voorzitter van de non-profitorganisatie Time4Society, die bedrijven adviseert over hun MVO-beleid.