1. Bruto-netto-calculator

Zelfstandigen weten graag hoeveel ze per uur moeten factureren om netto een bepaald jaarloon over te houden. Met de gratis calculator van Xerius kunt u dat berekenen. Het instrument werkt met eenvoudige filters voor onder meer uitgaven, sociale zekerheid en belastingen. Door met die filters te spelen, kunt u verschillende mogelijkheden uitproberen en zien welk effect dat zou hebben op uw jaarloon. De tool is zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen bestemd. U berekent er ook mee wat u na belastingen overhoudt van uitgekeerde dividenden. "Hoeveel moet ik factureren als zelfstandige, en wat houd ik daar netto aan over? Dat is zowat de meest gestelde vraag die we al enkele jaren krijgen via ons ondernemingsloket", zegt Stephanie Neven, product owner bij Xerius. "Deze tool formuleert een duidelijk antwoord."

Hoeveel moet ik factureren als zelfstandige, en wat houd ik daar netto aan over? Dat is zowat de meest gestelde vraag die we al enkele jaren krijgen via ons ondernemingsloket" - Stephanie Neven, Xerius

Uiteraard hangt een bruto-nettoberekening van verschillende boekhoudkundige factoren af. De tool heeft niet de ambitie berekeningen te maken die tot op de eurocent kloppen. "Wij bieden een benadering via een simulatie, maar die is wel gebaseerd op gevalideerde berekeningen", verklaart Neven. "Daarvoor werkten we onder meer samen met het sociaal secretariaat SD Worx, een erkende boekhouder en de Antwerpse software-start-up Teal Partners. Na het gebruik van de tool raden we iedereen aan langs te gaan bij een boekhouder om de berekeningen van de simulatie individueel te verfijnen."

2. Xerius Drive

Bij het oprichten van een eenmanszaak of een vennootschap hoort een goede voorbereiding en een uitgebreid administratief en formeel proces. Xerius Drive wijst starters stap voor stap de weg door dat kluwen. Van de keuze van de ondernemingsvorm, het sociaal statuut en andere administratieve verplichtingen, tot de registratie van de activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Met wie werkt u samen? Welke investeringen zijn belangrijk? De tool tracht zelfstandigen in spe ook zo goed mogelijk voor te bereiden op cruciale operationele beslissingen. Het doel is iedereen doelbewuster uit de startblokken doen schieten.

3. Salary Cost

Een personeelslid in dienst nemen is zowel voor een groeiende eenmanszaak als voor een pas opgerichte vennootschap een complexe stap. De berekeningstool van Securex becijfert de loonkosten van de eerste tot en met de zesde medewerker. Hij houdt ook rekening met onder meer een arbeidsongevallenverzekering, patronale RSZ-bijdragen, een eindejaarspremie, vakantiegeld, kosten voor een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en de beheersbijdrage van het sociaal secretariaat. Er wordt ook aangegeven of u in aanmerking komt voor de taxshiftvoordelen voor startende werkgevers.

4. SD Worx

Ook SD Worx biedt via zijn overkoepelende portaalpagina nuttige simulaties aan. Zo kunt u onder meer analyseren of een werknemer recht heeft op een eindejaarspremie en hoeveel die netto bedraagt, hoeveel vakantiedagen een bediende dit jaar heeft, wanneer en voor welk bedrag u rekening dient te houden met de uitbetaling van dubbel vakantiegeld. Ook zijn er oplossingen voor het berekenen van opzeggingstermijnen, wat een mobiliteitsvergoeding oplevert voor de werknemer, hoeveel die kosten aan de werkgever, en welke kosten verbonden zijn met het uitkeren van winstpremies.

5. Lease Calculator

Met deze tool van LeasePlan simuleert en configureert u een wagenpark van één tot maximaal twintig voertuigen. Dit was geruime tijd de enige calculator op de Belgische markt die ondernemers een duidelijk indicatief beeld geeft van de leasingprijzen en de bijbehorende pakketkortingen. Meer dan veertig automerken zijn in het systeem opgenomen. De modellen kunnen volledig gepersonaliseerd worden op het gebied van brandstoftype, karakteristieken van het interieur, opties, enzovoort.

6. Tax Calc

Wilt u als ondernemer uw personenbelasting simuleren? Dan kan dat - volledig anoniem - via de Tax Calc van de federale overheidsdienst Financiën. U kunt de vakken van de aangifte doorlopen en de gewenste gegevens invullen. Na afloop bekomt u een raming van uw belastingen. De tool is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017).

7. Love to be Free

Dit netwerkplatform voor freelancers en zelfstandige dienstverleners bundelt drie interessante tools op zijn website, die na registratie gratis toegankelijk zijn. De Uurtarief-berekenaar helpt u een onderbouwd uurtarief te bekomen, aan de hand van parameters als kosten voor een kantoor, een wagen of een telefoon. De Na-calculator geeft aan of de vooraf ingeschatte kosten na het voltooien van een opdracht ook overeenstemmen met de werkelijkheid. Ten slotte scant de Future Forward-tool hoe toekomstbestendig uw bedrijf is, en welke nieuwe trends en technologieën de sector waarin u actief bent, de komende jaren ingrijpend kunnen veranderen.

8. Acerta

Het sociaal secretariaat Acerta biedt via zijn klantenportaal een handvol nuttige simulatietools voor zelfstandige ondernemers aan. U kunt er uiteraard uw sociale bijdrage simuleren, maar ook berekeningen maken voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Ook vindt u er hoe u als zelfstandige met een diploma hoger onderwijs onder bepaalde voorwaarden uw studieperiode kunt regulariseren, om extra pensioenvoordeel op te bouwen. De bruto-nettocalculator die hier aanwezig is, spitst zich toe op werknemers. Dat is handig om tijdens een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld de salarisverwachtingen van een kandidaat snel te vertalen in een brutoloon.

Zelfstandigen weten graag hoeveel ze per uur moeten factureren om netto een bepaald jaarloon over te houden. Met de gratis calculator van Xerius kunt u dat berekenen. Het instrument werkt met eenvoudige filters voor onder meer uitgaven, sociale zekerheid en belastingen. Door met die filters te spelen, kunt u verschillende mogelijkheden uitproberen en zien welk effect dat zou hebben op uw jaarloon. De tool is zowel voor eenmanszaken als voor vennootschappen bestemd. U berekent er ook mee wat u na belastingen overhoudt van uitgekeerde dividenden. "Hoeveel moet ik factureren als zelfstandige, en wat houd ik daar netto aan over? Dat is zowat de meest gestelde vraag die we al enkele jaren krijgen via ons ondernemingsloket", zegt Stephanie Neven, product owner bij Xerius. "Deze tool formuleert een duidelijk antwoord." Uiteraard hangt een bruto-nettoberekening van verschillende boekhoudkundige factoren af. De tool heeft niet de ambitie berekeningen te maken die tot op de eurocent kloppen. "Wij bieden een benadering via een simulatie, maar die is wel gebaseerd op gevalideerde berekeningen", verklaart Neven. "Daarvoor werkten we onder meer samen met het sociaal secretariaat SD Worx, een erkende boekhouder en de Antwerpse software-start-up Teal Partners. Na het gebruik van de tool raden we iedereen aan langs te gaan bij een boekhouder om de berekeningen van de simulatie individueel te verfijnen." Bij het oprichten van een eenmanszaak of een vennootschap hoort een goede voorbereiding en een uitgebreid administratief en formeel proces. Xerius Drive wijst starters stap voor stap de weg door dat kluwen. Van de keuze van de ondernemingsvorm, het sociaal statuut en andere administratieve verplichtingen, tot de registratie van de activiteiten in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Met wie werkt u samen? Welke investeringen zijn belangrijk? De tool tracht zelfstandigen in spe ook zo goed mogelijk voor te bereiden op cruciale operationele beslissingen. Het doel is iedereen doelbewuster uit de startblokken doen schieten. Een personeelslid in dienst nemen is zowel voor een groeiende eenmanszaak als voor een pas opgerichte vennootschap een complexe stap. De berekeningstool van Securex becijfert de loonkosten van de eerste tot en met de zesde medewerker. Hij houdt ook rekening met onder meer een arbeidsongevallenverzekering, patronale RSZ-bijdragen, een eindejaarspremie, vakantiegeld, kosten voor een Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het werk en de beheersbijdrage van het sociaal secretariaat. Er wordt ook aangegeven of u in aanmerking komt voor de taxshiftvoordelen voor startende werkgevers. Ook SD Worx biedt via zijn overkoepelende portaalpagina nuttige simulaties aan. Zo kunt u onder meer analyseren of een werknemer recht heeft op een eindejaarspremie en hoeveel die netto bedraagt, hoeveel vakantiedagen een bediende dit jaar heeft, wanneer en voor welk bedrag u rekening dient te houden met de uitbetaling van dubbel vakantiegeld. Ook zijn er oplossingen voor het berekenen van opzeggingstermijnen, wat een mobiliteitsvergoeding oplevert voor de werknemer, hoeveel die kosten aan de werkgever, en welke kosten verbonden zijn met het uitkeren van winstpremies. Met deze tool van LeasePlan simuleert en configureert u een wagenpark van één tot maximaal twintig voertuigen. Dit was geruime tijd de enige calculator op de Belgische markt die ondernemers een duidelijk indicatief beeld geeft van de leasingprijzen en de bijbehorende pakketkortingen. Meer dan veertig automerken zijn in het systeem opgenomen. De modellen kunnen volledig gepersonaliseerd worden op het gebied van brandstoftype, karakteristieken van het interieur, opties, enzovoort. Wilt u als ondernemer uw personenbelasting simuleren? Dan kan dat - volledig anoniem - via de Tax Calc van de federale overheidsdienst Financiën. U kunt de vakken van de aangifte doorlopen en de gewenste gegevens invullen. Na afloop bekomt u een raming van uw belastingen. De tool is nu beschikbaar voor het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017). Dit netwerkplatform voor freelancers en zelfstandige dienstverleners bundelt drie interessante tools op zijn website, die na registratie gratis toegankelijk zijn. De Uurtarief-berekenaar helpt u een onderbouwd uurtarief te bekomen, aan de hand van parameters als kosten voor een kantoor, een wagen of een telefoon. De Na-calculator geeft aan of de vooraf ingeschatte kosten na het voltooien van een opdracht ook overeenstemmen met de werkelijkheid. Ten slotte scant de Future Forward-tool hoe toekomstbestendig uw bedrijf is, en welke nieuwe trends en technologieën de sector waarin u actief bent, de komende jaren ingrijpend kunnen veranderen. Het sociaal secretariaat Acerta biedt via zijn klantenportaal een handvol nuttige simulatietools voor zelfstandige ondernemers aan. U kunt er uiteraard uw sociale bijdrage simuleren, maar ook berekeningen maken voor het vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen (VAPZ). Ook vindt u er hoe u als zelfstandige met een diploma hoger onderwijs onder bepaalde voorwaarden uw studieperiode kunt regulariseren, om extra pensioenvoordeel op te bouwen. De bruto-nettocalculator die hier aanwezig is, spitst zich toe op werknemers. Dat is handig om tijdens een sollicitatiegesprek bijvoorbeeld de salarisverwachtingen van een kandidaat snel te vertalen in een brutoloon.