De maatregel van de zogenaamde nulbijdrage is van kracht sinds 1 januari 2016 en loopt in principe tot 31 december 2020. Het gunstregime maakt deel uit van het maatregelenpakket van de federale regering voor de taxshift, om de loonlasten te verlagen. Een onderneming die voor het eerst een job creëert, hoeft voor die job nooit werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te betalen.

Sinds de invoering tot eind vorig jaar maakten al 41.213 zelfstandigen gebruik van de vrijstelling. In het laatste kwartaal van 2018 alleen werden 2.713 eerste werknemers aangeworven. Dat zijn er 7 procent meer dan tijdens het voorgaande kwartaal. Vooral in de sectoren handel (19,3 procent), bouw (14,7 procent) en horeca (12,7 procent) benutten ondernemingen de nulbijdrage.

De maatregel van de zogenaamde nulbijdrage is van kracht sinds 1 januari 2016 en loopt in principe tot 31 december 2020. Het gunstregime maakt deel uit van het maatregelenpakket van de federale regering voor de taxshift, om de loonlasten te verlagen. Een onderneming die voor het eerst een job creëert, hoeft voor die job nooit werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid te betalen. Sinds de invoering tot eind vorig jaar maakten al 41.213 zelfstandigen gebruik van de vrijstelling. In het laatste kwartaal van 2018 alleen werden 2.713 eerste werknemers aangeworven. Dat zijn er 7 procent meer dan tijdens het voorgaande kwartaal. Vooral in de sectoren handel (19,3 procent), bouw (14,7 procent) en horeca (12,7 procent) benutten ondernemingen de nulbijdrage.