In het kader van het bankenplan van Vlaams minister-president Kris Peeters hadden de vier grote Belgische banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) zich geëngageerd om 1,1 miljard euro aan nieuwe langetermijnkredieten te verstrekken aan Vlaamse kmo's van halfweg 2013 tot halfweg 2014.

Het bankenplan kwam er in de nasleep van de financiële crisis, waardoor banken in het kader van de Basel III-normen verplicht werden een strikter kredietbeleid te voeren. Als gevolg daarvan rees er bezorgdheid binnen de Vlaamse regering en de Vlaamse ondernemersorganisaties over de mogelijkheid (en bereidheid) om ondernemingen voldoende kredieten op lange termijn toe te staan.

Naar aanleiding van de eerste rapportering door de banken, stellen Febelfin en minister-president Peeters vast dat na 6 maanden de vier grootbanken aan hun engagement al voor 1,7 keer voldaan hebben. In het tweede halfjaar van 2013 hebben ze samen 9.171 nieuwe kredieten op lange termijn toegekend aan Vlaamse kmo's voor een totaalbedrag van 1,9 miljard euro. Het gemiddelde bedrag per krediet bedraagt ongeveer 205.000 euro.

Hoewel de banken hun engagement al volledig zijn nagekomen, zal de kredietverlening op lange termijn aan Vlaamse kmo's de komende 6 maanden verder worden opgevolgd. Dat betekent dat de banken om de drie maanden zullen rapporteren aan minister-president Kris Peeters en het Agentschap Ondernemen. (BO)

In het kader van het bankenplan van Vlaams minister-president Kris Peeters hadden de vier grote Belgische banken (Belfius, BNP Paribas Fortis, ING en KBC) zich geëngageerd om 1,1 miljard euro aan nieuwe langetermijnkredieten te verstrekken aan Vlaamse kmo's van halfweg 2013 tot halfweg 2014. Het bankenplan kwam er in de nasleep van de financiële crisis, waardoor banken in het kader van de Basel III-normen verplicht werden een strikter kredietbeleid te voeren. Als gevolg daarvan rees er bezorgdheid binnen de Vlaamse regering en de Vlaamse ondernemersorganisaties over de mogelijkheid (en bereidheid) om ondernemingen voldoende kredieten op lange termijn toe te staan.Naar aanleiding van de eerste rapportering door de banken, stellen Febelfin en minister-president Peeters vast dat na 6 maanden de vier grootbanken aan hun engagement al voor 1,7 keer voldaan hebben. In het tweede halfjaar van 2013 hebben ze samen 9.171 nieuwe kredieten op lange termijn toegekend aan Vlaamse kmo's voor een totaalbedrag van 1,9 miljard euro. Het gemiddelde bedrag per krediet bedraagt ongeveer 205.000 euro. Hoewel de banken hun engagement al volledig zijn nagekomen, zal de kredietverlening op lange termijn aan Vlaamse kmo's de komende 6 maanden verder worden opgevolgd. Dat betekent dat de banken om de drie maanden zullen rapporteren aan minister-president Kris Peeters en het Agentschap Ondernemen. (BO)