Op 11, 12 en 13 april 2013 hebben verdere gesprekken plaatsgevonden tussen de bediendevakbonden en de directie van Ford Genk over een sociaal plan voor de bedienden van Ford Genk onder leiding van de sociaal bemiddelaar, zegt Verboven. "De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer en de partijen hebben overeenstemming bereikt over de grote krijtlijnen van het sociaal plan. Er zijn nog enkele technische elementen uit te klaren en er wordt gewerkt aan een ontwerp van tekst. Op dinsdag 16 april komt de onderhandelingsgroep opnieuw bijeen om het principe-akkoord te finaliseren." Morgen is het precies een maand geleden dat de arbeiders van Ford Genk en van de toeleveringsbedrijven het sociaal plan goedkeurden in een referendum. Omdat de omzetting van die afspraken in een cao destijds als een formaliteit werd bestempeld die ongeveer een week in beslag zou nemen, nam deze week de ongerustheid bij de arbeiders aanzienlijk toe. Ze willen harde garanties over de beloofde premies en duidelijkheid over wie er al dan niet op 1 juni zal mogen vertrekken. De afgelopen dagen moesten de directies van de toeleveringsbedrijven via infosessies meermaals 'brandjes blussen' om spontane stakingen te vermijden. (Belga)

Op 11, 12 en 13 april 2013 hebben verdere gesprekken plaatsgevonden tussen de bediendevakbonden en de directie van Ford Genk over een sociaal plan voor de bedienden van Ford Genk onder leiding van de sociaal bemiddelaar, zegt Verboven. "De gesprekken verliepen in een constructieve sfeer en de partijen hebben overeenstemming bereikt over de grote krijtlijnen van het sociaal plan. Er zijn nog enkele technische elementen uit te klaren en er wordt gewerkt aan een ontwerp van tekst. Op dinsdag 16 april komt de onderhandelingsgroep opnieuw bijeen om het principe-akkoord te finaliseren." Morgen is het precies een maand geleden dat de arbeiders van Ford Genk en van de toeleveringsbedrijven het sociaal plan goedkeurden in een referendum. Omdat de omzetting van die afspraken in een cao destijds als een formaliteit werd bestempeld die ongeveer een week in beslag zou nemen, nam deze week de ongerustheid bij de arbeiders aanzienlijk toe. Ze willen harde garanties over de beloofde premies en duidelijkheid over wie er al dan niet op 1 juni zal mogen vertrekken. De afgelopen dagen moesten de directies van de toeleveringsbedrijven via infosessies meermaals 'brandjes blussen' om spontane stakingen te vermijden. (Belga)