"In de kenniseconomie van vandaag hebben landen steeds meer nood aan geschoolde en getalenteerde arbeidskrachten", zegt OESO-secretaris-generaal Angel Gurria. "Al op jonge leeftijd investeren, is cruciaal om de fundamenten voor succes op latere leeftijd." Zeker nu Europa kampt met een financieel-economische crisis, mag het belang van goed onderwijs niet onderschat worden. Uit testen van 15-jarigen blijkt dat - althans in de meeste landen - jongeren die nog voor ze naar de lagere school moesten onderwijs genoten hebben, beter presteren dan hun andere leeftijdgenoten. Hoe langer dat 'voorschoolse' onderwijs duurt, minder leerlingen in de klassen en meer overheidsgeld voor hoger onderwijs versterken bovendien allemaal de positieve effecten van onderwijs op jonge leeftijd. Nog volgens de OESO leven mensen die goed opgeleid zijn langer, is de kans groter dat ze gaan stemmen en staan ze meer open voor gelijke rechten voor minderheden. (KAV)

"In de kenniseconomie van vandaag hebben landen steeds meer nood aan geschoolde en getalenteerde arbeidskrachten", zegt OESO-secretaris-generaal Angel Gurria. "Al op jonge leeftijd investeren, is cruciaal om de fundamenten voor succes op latere leeftijd." Zeker nu Europa kampt met een financieel-economische crisis, mag het belang van goed onderwijs niet onderschat worden. Uit testen van 15-jarigen blijkt dat - althans in de meeste landen - jongeren die nog voor ze naar de lagere school moesten onderwijs genoten hebben, beter presteren dan hun andere leeftijdgenoten. Hoe langer dat 'voorschoolse' onderwijs duurt, minder leerlingen in de klassen en meer overheidsgeld voor hoger onderwijs versterken bovendien allemaal de positieve effecten van onderwijs op jonge leeftijd. Nog volgens de OESO leven mensen die goed opgeleid zijn langer, is de kans groter dat ze gaan stemmen en staan ze meer open voor gelijke rechten voor minderheden. (KAV)