Het Europees stabiliteits- of noodfonds (EFSF, European Financial Stability Fund) bereidt de catalogus voor die de volgende uitgifte van obligaties van het fonds moet begeleiden. De Financial Times kon het ontwerpproject van prospectus inkijken. Daarin staat te lezen dat de mogelijke investeerders er dienen mee rekening te houden dat de "eurozone uit elkaar valt" of dat de euro zelfs ophoudt een "wettelijk betaalmiddel" te zijn.

Ongewoon straffe taal, zeker als men vaststelt dat het komt van het fonds dat één van de hoekstenen zou moeten zijn van de grote reddingsoperatie voor de euro. Twee bemerkingen dringen zich op. Ten eerste, het betreft een ontwerp en dus zeker nog geen definitieve tekst voor de prospectus. Ten tweede, er zal allicht wel een louter juridische reden zijn waarom een dergelijke waarschuwing best opgenomen wordt. Hoe het echter ook zij, het bericht van de FT rond deze passus voor een EFSF-prospectus vormt eens te meer een indicatie hoe diep het crisisdenken rond de euro en de monetaire unie ingeworteld is geraakt, zelfs bij organismen die alles in het werk zouden moeten stellen om de euro overeind te houden.

Wat inzake de sfeer rond de euro ook niet helpt, zijn twee andere ontwikkelingen. Ten eerste, de consensus van de 26 (27 min de UK) omtrent het begrotingsakkoord van 8 december verpietert volop. Onder meer de regeringen van Finland, Zweden, Tsjechië, Hongarije en Ierland maakten reeds opmerkingen die een bijsturing van het akkoord onvermijdelijk lijken te maken. Ten tweede, de Europese Centrale Bank (ECB) blijft vaag en zelfs contradictorisch over de rol die zij voor zichzelf weggelegd ziet zo de onrust op de obligatiemarkten terugkeert. Dat die onrust eerstdaags terug opveert, is een certitude.

Het Europees stabiliteits- of noodfonds (EFSF, European Financial Stability Fund) bereidt de catalogus voor die de volgende uitgifte van obligaties van het fonds moet begeleiden. De Financial Times kon het ontwerpproject van prospectus inkijken. Daarin staat te lezen dat de mogelijke investeerders er dienen mee rekening te houden dat de "eurozone uit elkaar valt" of dat de euro zelfs ophoudt een "wettelijk betaalmiddel" te zijn. Ongewoon straffe taal, zeker als men vaststelt dat het komt van het fonds dat één van de hoekstenen zou moeten zijn van de grote reddingsoperatie voor de euro. Twee bemerkingen dringen zich op. Ten eerste, het betreft een ontwerp en dus zeker nog geen definitieve tekst voor de prospectus. Ten tweede, er zal allicht wel een louter juridische reden zijn waarom een dergelijke waarschuwing best opgenomen wordt. Hoe het echter ook zij, het bericht van de FT rond deze passus voor een EFSF-prospectus vormt eens te meer een indicatie hoe diep het crisisdenken rond de euro en de monetaire unie ingeworteld is geraakt, zelfs bij organismen die alles in het werk zouden moeten stellen om de euro overeind te houden. Wat inzake de sfeer rond de euro ook niet helpt, zijn twee andere ontwikkelingen. Ten eerste, de consensus van de 26 (27 min de UK) omtrent het begrotingsakkoord van 8 december verpietert volop. Onder meer de regeringen van Finland, Zweden, Tsjechië, Hongarije en Ierland maakten reeds opmerkingen die een bijsturing van het akkoord onvermijdelijk lijken te maken. Ten tweede, de Europese Centrale Bank (ECB) blijft vaag en zelfs contradictorisch over de rol die zij voor zichzelf weggelegd ziet zo de onrust op de obligatiemarkten terugkeert. Dat die onrust eerstdaags terug opveert, is een certitude.