Eerder dit jaar waren er reeds zogenaamde "bliksemacties", op 21 maart en 18 juni. "In dit proces van lange adem is een lichte verbetering ten opzichte van de eerste twee dagen merkbaar", klinkt het nu in een persbericht. "Het blijkt dat de werkgevers, die bewust worden van deze controledagen, correctieve en preventieve maatregelen beginnen te nemen." Het aantal schriftelijke of mondelinge opmerkingen daalde iets meer. In 18 procent van de gevallen werden opmerkingen gemaakt, tegenover 25 procent bij de vorige acties. Vooral bij dakwerken waren veel werven niet in orde (69 procent) bij de jongste controle. Opnieuw werden zowat alle 150 arbeidsinspecteurs ingeschakeld voor de actie. De inspecteurs spitsten zich toe op zware inbreuken die aanleiding kunnen geven tot zware ongevallen. De focus lag op kleine werven, alsook op het beheer van de werf door de werkgever. In totaal werden nu ongeveer 1.200 werkgevers gecontroleerd, een 400-tal per actie. De meeste inbreuken zijn gerelateerd aan bescherming tegen vallen. De arbeidsinspectie overweegt gelijkaardige acties voort te zetten in 2014. (Belga)

Eerder dit jaar waren er reeds zogenaamde "bliksemacties", op 21 maart en 18 juni. "In dit proces van lange adem is een lichte verbetering ten opzichte van de eerste twee dagen merkbaar", klinkt het nu in een persbericht. "Het blijkt dat de werkgevers, die bewust worden van deze controledagen, correctieve en preventieve maatregelen beginnen te nemen." Het aantal schriftelijke of mondelinge opmerkingen daalde iets meer. In 18 procent van de gevallen werden opmerkingen gemaakt, tegenover 25 procent bij de vorige acties. Vooral bij dakwerken waren veel werven niet in orde (69 procent) bij de jongste controle. Opnieuw werden zowat alle 150 arbeidsinspecteurs ingeschakeld voor de actie. De inspecteurs spitsten zich toe op zware inbreuken die aanleiding kunnen geven tot zware ongevallen. De focus lag op kleine werven, alsook op het beheer van de werf door de werkgever. In totaal werden nu ongeveer 1.200 werkgevers gecontroleerd, een 400-tal per actie. De meeste inbreuken zijn gerelateerd aan bescherming tegen vallen. De arbeidsinspectie overweegt gelijkaardige acties voort te zetten in 2014. (Belga)