Andor zei dat tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Europese vakbondsfederaties uit de bouw-, de transport- en de voedingssector. Hij ontving die na een betoging van ruim 3.400 werknemers uit die sectoren tegen economische uitbuiting en sociale dumping van gedetacheerde werknemers. De eurocommissaris zegt dat hij er bij de raad van ministers en het Europees Parlement op heeft aangedrongen om de verstrenging van de bestaande detacheringsrichtlijn zo snel mogelijk goed te keuren. Volgens het verstrengingsvoorstel van de Europese Commissie, van maart 2012, zouden lidstaten de werknemers en bedrijven bijvoorbeeld beter op de hoogte moeten brengen van hun rechten en plichten. De definitie van gedetacheerde werknemers zal worden verfijnd, zodat postbusbedrijven "getackeld" worden, en de samenwerking tussen overheden zal verbeterd worden zodat zij verdachte gevallen makkelijker kunnen opsporen, aldus nog Andor. De eurocommissaris zal in de loop van dit jaar ook een initiatief nemen om een Europees platform op te richten "voor een meer effectieve samenwerking tussen lidstaten om niet-aangegeven arbeid aan te pakken". Tijdens hun betoging lieten de vakbondsfederaties weten "zeer teleurgesteld" te zijn in het voorstel van de Commissie. (GEORGES GOBET)

Andor zei dat tijdens een ontmoeting met vertegenwoordigers van de Europese vakbondsfederaties uit de bouw-, de transport- en de voedingssector. Hij ontving die na een betoging van ruim 3.400 werknemers uit die sectoren tegen economische uitbuiting en sociale dumping van gedetacheerde werknemers. De eurocommissaris zegt dat hij er bij de raad van ministers en het Europees Parlement op heeft aangedrongen om de verstrenging van de bestaande detacheringsrichtlijn zo snel mogelijk goed te keuren. Volgens het verstrengingsvoorstel van de Europese Commissie, van maart 2012, zouden lidstaten de werknemers en bedrijven bijvoorbeeld beter op de hoogte moeten brengen van hun rechten en plichten. De definitie van gedetacheerde werknemers zal worden verfijnd, zodat postbusbedrijven "getackeld" worden, en de samenwerking tussen overheden zal verbeterd worden zodat zij verdachte gevallen makkelijker kunnen opsporen, aldus nog Andor. De eurocommissaris zal in de loop van dit jaar ook een initiatief nemen om een Europees platform op te richten "voor een meer effectieve samenwerking tussen lidstaten om niet-aangegeven arbeid aan te pakken". Tijdens hun betoging lieten de vakbondsfederaties weten "zeer teleurgesteld" te zijn in het voorstel van de Commissie. (GEORGES GOBET)