Het nieuwe competentiecentrum is als eerste centrum in België voortaan erkend om Opito-certificaten uit te reiken. Met de erkenning van de Offshore Petroleum Industries Training Organisation maken werkzoekenden meer kans op tewerkstelling. Werknemers krijgen meer garanties op het behoud van hun job. Met drie nieuwe offshore-opleidingen richt de VDAB zich op een vierde pijler, na dek- , machine- en veiligheidsopleidingen. Die komt er vooral op vraag van Belgische baggeraars als DEME en Jan De Nul, want vaak gaat het nu al om knelpuntberoepen in een sector die enorm snel groeit. Agoria berekende dat er bijvoorbeeld nu al 6.000 mensen rechtstreeks of onrechtstreeks te werk worden gesteld dankzij windenergie. Tegen 2020 kan dat aantal verdubbelen. Zaterdag worden de deuren van het maritiem centrum opengezet en kan het publiek kennis maken met impressionante simulatiekamers maar ook met een nieuw ponton met een offshorekraan met een giek van 30 meter, het resultaat van een samenwerking tussen DEME, Jan De Nul en de VDAB. Tegelijkertijd zal er ook een kleine jobbeurs plaatsvinden om cursisten aan te trekken. VDAB Zeebrugge mikt op 500 cursisten per jaar voor de nieuwe opleidingen. (KAV)

Het nieuwe competentiecentrum is als eerste centrum in België voortaan erkend om Opito-certificaten uit te reiken. Met de erkenning van de Offshore Petroleum Industries Training Organisation maken werkzoekenden meer kans op tewerkstelling. Werknemers krijgen meer garanties op het behoud van hun job. Met drie nieuwe offshore-opleidingen richt de VDAB zich op een vierde pijler, na dek- , machine- en veiligheidsopleidingen. Die komt er vooral op vraag van Belgische baggeraars als DEME en Jan De Nul, want vaak gaat het nu al om knelpuntberoepen in een sector die enorm snel groeit. Agoria berekende dat er bijvoorbeeld nu al 6.000 mensen rechtstreeks of onrechtstreeks te werk worden gesteld dankzij windenergie. Tegen 2020 kan dat aantal verdubbelen. Zaterdag worden de deuren van het maritiem centrum opengezet en kan het publiek kennis maken met impressionante simulatiekamers maar ook met een nieuw ponton met een offshorekraan met een giek van 30 meter, het resultaat van een samenwerking tussen DEME, Jan De Nul en de VDAB. Tegelijkertijd zal er ook een kleine jobbeurs plaatsvinden om cursisten aan te trekken. VDAB Zeebrugge mikt op 500 cursisten per jaar voor de nieuwe opleidingen. (KAV)