De nieuwe fiscale regularisatie heeft de schatkist tot nu toe 98,5 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Daarbij zitten nog geen cijfers voor de regionale belastingen of voor dossiers waarbij de federale en regionale belastingen niet kunnen worden uitgesplitst. Daarvoor ging de regularisatie later van start en het kabinet-Van Overtveldt verwacht de komende weken nog een toeloop.

De federale regering voerde in de zomer van 2016 een nieuwe fiscale regularisatie in. Die wet maakt de fiscale regularisatie mogelijk van strikt federale belastingen zoals btw of vennootschapsbelasting. Een tweede luik slaat op de regionale belastingen, zoals registratierechten en erfbelasting. Het sluitstuk waren de niet-uitsplitsbare bedragen, waarbij niet meer te achterhalen valt aan welke overheid de belastingen betaald hadden moeten worden. Daarvoor werd na veel vijven en zessen een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gewesten.

Volgens cijfers van minister Van Overtveldt werden dit en vorig jaar samen 664 regularisatiedossiers ingediend voor de federale belastingen, waarvan er 441 werden afgewerkt. Op die afgewerkte dossiers werd een heffing berekend van 112,1 miljoen euro, waarvan er 98,5 miljoen werd betaald. Voor de regionale belastingen in Brussel en Wallonië werden elf dossiers ingediend sinds het samenwerkingsakkoord deze zomer van start ging, goed voor 3,9 miljoen euro. Van het Vlaamse luik werden nog geen dossiers afgewerkt.

Bij de gemengde belastingen (luik drie) werden sinds deze zomer 32 dossiers ingediend. Het totaal aangegeven bedrag bedraagt 29 miljoen euro, maar van dit luik werden nog geen dossiers afgewerkt. De helft van de opbrengsten gaat naar de gewesten, de andere helft naar het federale budget.

Bedoeling was dat de fiscale regularisatie 200 miljoen euro in het laatje zou brengen. Het kabinet van Financiën benadrukt echter dat het tweede en derde luik nog maar sinds deze zomer operationeel zijn. 'We verwachten daar nog een toeloop de komende weken. Dat zal het aantal dossiers en de inkomsten nog beduidend doen verhogen', luidt het.

Bovendien ligt het tarief bij deze regularisatie volgens het kabinet hoger dan bij vorige rondes en zit er bij het geregulariseerd geld veel fiscaal verjaard kapitaal. Het zou om meer dan tachtig procent van de aangegeven bedragen gaan. Het kabinet ziet daarin een bewijs dat de strengere bewijsregels werken. Volgend jaar stijgen de tarieven opnieuw.

De nieuwe fiscale regularisatie heeft de schatkist tot nu toe 98,5 miljoen euro opgeleverd. Dat blijkt uit cijfers van minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA). Daarbij zitten nog geen cijfers voor de regionale belastingen of voor dossiers waarbij de federale en regionale belastingen niet kunnen worden uitgesplitst. Daarvoor ging de regularisatie later van start en het kabinet-Van Overtveldt verwacht de komende weken nog een toeloop.De federale regering voerde in de zomer van 2016 een nieuwe fiscale regularisatie in. Die wet maakt de fiscale regularisatie mogelijk van strikt federale belastingen zoals btw of vennootschapsbelasting. Een tweede luik slaat op de regionale belastingen, zoals registratierechten en erfbelasting. Het sluitstuk waren de niet-uitsplitsbare bedragen, waarbij niet meer te achterhalen valt aan welke overheid de belastingen betaald hadden moeten worden. Daarvoor werd na veel vijven en zessen een samenwerkingsakkoord afgesloten met de gewesten.Volgens cijfers van minister Van Overtveldt werden dit en vorig jaar samen 664 regularisatiedossiers ingediend voor de federale belastingen, waarvan er 441 werden afgewerkt. Op die afgewerkte dossiers werd een heffing berekend van 112,1 miljoen euro, waarvan er 98,5 miljoen werd betaald. Voor de regionale belastingen in Brussel en Wallonië werden elf dossiers ingediend sinds het samenwerkingsakkoord deze zomer van start ging, goed voor 3,9 miljoen euro. Van het Vlaamse luik werden nog geen dossiers afgewerkt.Bij de gemengde belastingen (luik drie) werden sinds deze zomer 32 dossiers ingediend. Het totaal aangegeven bedrag bedraagt 29 miljoen euro, maar van dit luik werden nog geen dossiers afgewerkt. De helft van de opbrengsten gaat naar de gewesten, de andere helft naar het federale budget.Bedoeling was dat de fiscale regularisatie 200 miljoen euro in het laatje zou brengen. Het kabinet van Financiën benadrukt echter dat het tweede en derde luik nog maar sinds deze zomer operationeel zijn. 'We verwachten daar nog een toeloop de komende weken. Dat zal het aantal dossiers en de inkomsten nog beduidend doen verhogen', luidt het.Bovendien ligt het tarief bij deze regularisatie volgens het kabinet hoger dan bij vorige rondes en zit er bij het geregulariseerd geld veel fiscaal verjaard kapitaal. Het zou om meer dan tachtig procent van de aangegeven bedragen gaan. Het kabinet ziet daarin een bewijs dat de strengere bewijsregels werken. Volgend jaar stijgen de tarieven opnieuw.