De piloten schortten hun stakingsacties vorige week op, nadat er een principeakkoord was bereikt in het sociaal conflict. De opschorting gold tot het einde van deze week. Vrijdag zaten directie en vakbonden opnieuw rond de tafel "en de gesprekken zijn vrij goed verlopen", aldus Van Camp. "Er zijn nog wat technische aangelegenheden weg te werken." Maandag is een nieuwe vergadering gepland, waar misschien geland kan worden. "Het ziet er goed uit." In het principeakkoord stond onder meer dat de 58-plussers toch aan boord kunnen blijven, onder een bepaald regime. Er bleven wel nog enkele knelpunten over, zoals de pensioenen voor de piloten. (Belga)

De piloten schortten hun stakingsacties vorige week op, nadat er een principeakkoord was bereikt in het sociaal conflict. De opschorting gold tot het einde van deze week. Vrijdag zaten directie en vakbonden opnieuw rond de tafel "en de gesprekken zijn vrij goed verlopen", aldus Van Camp. "Er zijn nog wat technische aangelegenheden weg te werken." Maandag is een nieuwe vergadering gepland, waar misschien geland kan worden. "Het ziet er goed uit." In het principeakkoord stond onder meer dat de 58-plussers toch aan boord kunnen blijven, onder een bepaald regime. Er bleven wel nog enkele knelpunten over, zoals de pensioenen voor de piloten. (Belga)