Waar er in 2011 85.000 pv-installaties werden geïnstalleerd, zakte dat als gevolg van de verlaging van de groenestroomcertificaten terug naar 42.000 installaties. De cijfers voor 2013 - ook al zijn die zeer voorlopig - zijn daar maar een fractie van: tot begin mei gaat het om 445 installaties. Overigens zullen eigenaars van pv-installaties in 2014 zich tot één loket kunnen wenden. De dossiers zullen worden overgemaakt aan de netbeheerders, die zullen instaan voor het beheer. Dat is onderdeel van het debat over de kerntaken van de Vreg. De Vlaamse regulator zal zich ook moeten bezig houden met de distributienettarieven, wat nu nog bij federale regulator Creg zit. Maar hier zit de Vreg nog met veel vragen, merkt topman André Pictoel op. "Waneer gebeurt dat. We lezen in 2015. En hoe?" Met de huidige middelen en mensen zal dat niet lukken, waarschuwt de Vreg, die wel enkele tijdelijke aanwervingen kreeg toegezegd. (Belga)

Waar er in 2011 85.000 pv-installaties werden geïnstalleerd, zakte dat als gevolg van de verlaging van de groenestroomcertificaten terug naar 42.000 installaties. De cijfers voor 2013 - ook al zijn die zeer voorlopig - zijn daar maar een fractie van: tot begin mei gaat het om 445 installaties. Overigens zullen eigenaars van pv-installaties in 2014 zich tot één loket kunnen wenden. De dossiers zullen worden overgemaakt aan de netbeheerders, die zullen instaan voor het beheer. Dat is onderdeel van het debat over de kerntaken van de Vreg. De Vlaamse regulator zal zich ook moeten bezig houden met de distributienettarieven, wat nu nog bij federale regulator Creg zit. Maar hier zit de Vreg nog met veel vragen, merkt topman André Pictoel op. "Waneer gebeurt dat. We lezen in 2015. En hoe?" Met de huidige middelen en mensen zal dat niet lukken, waarschuwt de Vreg, die wel enkele tijdelijke aanwervingen kreeg toegezegd. (Belga)