De economie moet harder en anders groeien om de welvaart de komende twintig tot dertig jaar te behouden en te vergroten, zo zeiden de ministers in Amsterdam. Volgens hen maken de economische gevolgen van het coronavirus nog eens extra duidelijk dat welvaart en economische groei niet vanzelfsprekend zijn. Daar komen nog 'andere uitdagingen' bij, zoals de vergrijzing, klimaatverandering en een lagere groei van de productiviteit. Volgens de ministers onderstreept dit alles het belang om in goede tijden buffers op te bouwen zodat er in slechte tijden kan worden geïnvesteerd in plaats van bezuinigd.

Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen en niet voor terugkerende overheidsuitgaven. Ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen kunnen voorstellen aandragen. De minimumomvang van een investering bedraagt 30 miljoen euro. Een maximumbedrag is er niet. De miljarden voor het investeringsfonds worden op de kapitaalmarkt geleend. Op die manier wil het kabinet gebruikmaken van de historisch lage rentestand.

Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden de plannen teleurstellend. 'Het fonds is meer dan gehalveerd en het kabinet komt met geen enkel concreet project', reageerde bijvoorbeeld de PvdA. Bij GroenLinks spreekt men van verkeerde doelen: 'We bevinden ons in een klimaatcrisis. Alle inspanningen moeten worden gericht op de omschakeling van de oude naar de nieuwe economie.'

De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het investeringsfonds dan weer een belangrijke stap. Volgens hen kan het bijdragen aan een sterkere en duurzamere economie en de toekomstige welvaart van alle Nederlanders. De vakbonden vinden het vreemd dat er geen prioriteit wordt gegeven aan investeringen in omscholing en het belonen van mensen, terwijl milieuorganisaties van mening zijn dat de regering zich blindstaart op economische groei en dat duurzaamheid slechts een voetnoot is.

De economie moet harder en anders groeien om de welvaart de komende twintig tot dertig jaar te behouden en te vergroten, zo zeiden de ministers in Amsterdam. Volgens hen maken de economische gevolgen van het coronavirus nog eens extra duidelijk dat welvaart en economische groei niet vanzelfsprekend zijn. Daar komen nog 'andere uitdagingen' bij, zoals de vergrijzing, klimaatverandering en een lagere groei van de productiviteit. Volgens de ministers onderstreept dit alles het belang om in goede tijden buffers op te bouwen zodat er in slechte tijden kan worden geïnvesteerd in plaats van bezuinigd.Het Nationaal Groeifonds is bedoeld voor eenmalige publieke investeringen en niet voor terugkerende overheidsuitgaven. Ondernemers, bedrijven, kennisinstellingen en andere partijen kunnen voorstellen aandragen. De minimumomvang van een investering bedraagt 30 miljoen euro. Een maximumbedrag is er niet. De miljarden voor het investeringsfonds worden op de kapitaalmarkt geleend. Op die manier wil het kabinet gebruikmaken van de historisch lage rentestand.Oppositiepartijen PvdA en GroenLinks vinden de plannen teleurstellend. 'Het fonds is meer dan gehalveerd en het kabinet komt met geen enkel concreet project', reageerde bijvoorbeeld de PvdA. Bij GroenLinks spreekt men van verkeerde doelen: 'We bevinden ons in een klimaatcrisis. Alle inspanningen moeten worden gericht op de omschakeling van de oude naar de nieuwe economie.'De werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland noemen het investeringsfonds dan weer een belangrijke stap. Volgens hen kan het bijdragen aan een sterkere en duurzamere economie en de toekomstige welvaart van alle Nederlanders. De vakbonden vinden het vreemd dat er geen prioriteit wordt gegeven aan investeringen in omscholing en het belonen van mensen, terwijl milieuorganisaties van mening zijn dat de regering zich blindstaart op economische groei en dat duurzaamheid slechts een voetnoot is.