De regentenraad kreef de studie woensdag in primeur. De vertegenwoordigers van de vakbonden, net als de werkgevers lid van de regentenraad, verwezen naar het regeerakkoord: "Er is geen sprake om aan de automatische indexering van de salarissen te raken". In het document worden een aantal scenario's naar voor geschoven. Het gaat bijvoorbeeld om het idee van een indexering in centen in plaats van procenten, of het afvlakken voor hogere inkomens. Alternatief is een aantal producten, zoals stookolie, gas, elektriciteit en bepaalde levensmiddelen, uit de gezondheidsindex te halen. Het indexsysteem zou ook vervangen kunnen worden door een op voorhand vastgelegde stijging van de lonen, of van all-in akkoorden. De studie verhuist naar de regeringstafel. De PS wil hoe dan ook niet raken aan de index. (WDM)

De regentenraad kreef de studie woensdag in primeur. De vertegenwoordigers van de vakbonden, net als de werkgevers lid van de regentenraad, verwezen naar het regeerakkoord: "Er is geen sprake om aan de automatische indexering van de salarissen te raken". In het document worden een aantal scenario's naar voor geschoven. Het gaat bijvoorbeeld om het idee van een indexering in centen in plaats van procenten, of het afvlakken voor hogere inkomens. Alternatief is een aantal producten, zoals stookolie, gas, elektriciteit en bepaalde levensmiddelen, uit de gezondheidsindex te halen. Het indexsysteem zou ook vervangen kunnen worden door een op voorhand vastgelegde stijging van de lonen, of van all-in akkoorden. De studie verhuist naar de regeringstafel. De PS wil hoe dan ook niet raken aan de index. (WDM)