Nationale Bank pleit opnieuw voor fiscaal stimuleren van langetermijnsparen

08/07/13 om 17:09 - Bijgewerkt om 17:09

Bron: Trends

(Belga) De Nationale Bank heeft in haar eindrapport over de structurele bankhervormingen in België opnieuw gepleit voor een hervorming van de spaarsubsidiëring. Nu wordt het klassieke spaarboekje fiscaal bevoordeeld tegenover andere spaarvormen, maar volgens de Nationale Bank zou men beter het langetermijnsparen bevorderen. Al waarschuwt ze er meteen ook voor om de hervorming over een lange periode te spreiden, "teneinde de verstoring voor de financiële instellingen en het financieel systeem tot een minimum te beperken".

Gouverneur Luc Coene heeft eerder dit jaar, in de Kamercommissie Financiën, al een gelijkaardig advies geformuleerd. Maar nu staat het dus zwart op wit in het meer dan dertig pagina's tellende eindrapport over de structurele bankhervormingen. Dit rapport komt er een jaar na het tussentijds verslag, op vraag van de federale regering. Over het algemeen pleit de Nationale Bank voor "een beleidsaanpak die ruimer is dan één enkele beleidsmaatregel die erin bestaat een bepaalde categorie van handelsbankieren af te zonderen van depositobanken". Ook in het tussentijds rapport was de toezichthouder al geen voorstander van een opdeling tussen retail- en zakenbanken in ons land. (Belga)

Onze partners