Bij de begrotingsopmaak hanteerde de federale regering een verwachte groei van 0,7 procent in 2013. Een cijfer dat het Planbureau in september vrijgaf. De Nationale Bank verwacht nu echter een nulgroei in 2013. Volgens gouverneur Luc Coene betekent dit dat de overheden een extra inspanning zullen moeten leveren van 0,6 procent van het bbp. Door het lagere groeivooruitzicht moet de federale regering een inspanning van 0,3 procent leveren, zei Coene. Wat de begrotingsinspanning bij de zogenaamde entiteit 2 (de lokale besturen, de gemeenschappen en de gewesten) betreft, is er nog onduidelijkheid. Ook hier verwacht de Nationale Bank een aanpassing, en die bedraagt eveneens 0,3 procent. Over hoe die tweede inspanning verdeeld zou moeten worden, bleef Coene op de vlakte. "Een stuk bij de lokale besturen en een stuk bij de gemeenschappen en gewesten." "De maatregelen die de regering in het kader van de begroting genomen heeft, gaan zeker in de goede richting. Maar door de lagere groei zijn nog maatregelen in de loop van het jaar nodig", zei Coene. Dat zal een werk voor de begrotingscontrole(s) in 2013 zijn. (DIRK WAEM)

Bij de begrotingsopmaak hanteerde de federale regering een verwachte groei van 0,7 procent in 2013. Een cijfer dat het Planbureau in september vrijgaf. De Nationale Bank verwacht nu echter een nulgroei in 2013. Volgens gouverneur Luc Coene betekent dit dat de overheden een extra inspanning zullen moeten leveren van 0,6 procent van het bbp. Door het lagere groeivooruitzicht moet de federale regering een inspanning van 0,3 procent leveren, zei Coene. Wat de begrotingsinspanning bij de zogenaamde entiteit 2 (de lokale besturen, de gemeenschappen en de gewesten) betreft, is er nog onduidelijkheid. Ook hier verwacht de Nationale Bank een aanpassing, en die bedraagt eveneens 0,3 procent. Over hoe die tweede inspanning verdeeld zou moeten worden, bleef Coene op de vlakte. "Een stuk bij de lokale besturen en een stuk bij de gemeenschappen en gewesten." "De maatregelen die de regering in het kader van de begroting genomen heeft, gaan zeker in de goede richting. Maar door de lagere groei zijn nog maatregelen in de loop van het jaar nodig", zei Coene. Dat zal een werk voor de begrotingscontrole(s) in 2013 zijn. (DIRK WAEM)