"De onderhandelingen in de loop van 2013 zullen waarschijnlijk het traject van de rating bepalen", luidt het. Indien er politieke maatregelen genomen worden voor een stabilisering en vervolgens, op middellange termijn, een daling van de verhouding tussen de federale schuld en het bruto binnenlands product, zal de rating waarschijnlijk bevestigd worden en wordt de outlook opnieuw "stabiel". Moody's verlaagde overigens in augustus die vooruitzichten van de VS naar "negatief". "Indien de onderhandelingen niet leiden tot de goedkeuring van dergelijke maatregelen, zou Moody's een verlaging van de rating voorzien, waarschijnlijk tot 'Aa1'." Dat is een stap onder de huidige 'triple A', de hoogst mogelijke rating. De ratingwaarschuwing komt er minder dan twee maanden voor de presidentsverkiezingen van 6 november. (KAV)

"De onderhandelingen in de loop van 2013 zullen waarschijnlijk het traject van de rating bepalen", luidt het. Indien er politieke maatregelen genomen worden voor een stabilisering en vervolgens, op middellange termijn, een daling van de verhouding tussen de federale schuld en het bruto binnenlands product, zal de rating waarschijnlijk bevestigd worden en wordt de outlook opnieuw "stabiel". Moody's verlaagde overigens in augustus die vooruitzichten van de VS naar "negatief". "Indien de onderhandelingen niet leiden tot de goedkeuring van dergelijke maatregelen, zou Moody's een verlaging van de rating voorzien, waarschijnlijk tot 'Aa1'." Dat is een stap onder de huidige 'triple A', de hoogst mogelijke rating. De ratingwaarschuwing komt er minder dan twee maanden voor de presidentsverkiezingen van 6 november. (KAV)