Vorig jaar zijn er minder windturbines bijgekomen in Vlaanderen dan in 2011, toen vooral de resultaten zichtbaar werden van de wetswijziging die windturbines in landbouwgebied toeliet. In Vlaanderen staan nu in totaal 228 windturbines, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 420 MW. Daarmee kunnen in Vlaanderen nu al 240.000 gezinnen voorzien worden van groene stroom. Maar Vlaanderen stelde zich tot doel om tegen 2020 een geïnstalleerd vermogen aan windenergie van 1.500 MW te halen. "Daarvoor moet er de komende zeven jaar minstens 130 MW per jaar bijkomen", becijferde VWEA. Dat komt overeen met twee turbines per gemeente, aldus VWEA. Volgens de sector is dat doel haalbaar, mits een snelle vereenvoudiging van regelgeving. Momenteel werkt het kabinet Muyters aan de uitwerking van de omgevingsvergunning, zoals die in Wallonië bestaat. Het gaat om één unieke vergunning (bouw- en milieuvergunning in één) en minder strengere regels voor luchtvaart. "Dat zou in de komende maanden gefinaliseerd worden", weet Bart Bode van VWEA. Op zee bouwde C-Power het afgelopen jaar een windmolenpark van 30 turbines, met elk een vermogen van 6,15 MW. Het komende jaar moeten er nog 15 à 18 turbines bijkomen. De windenergiesector stelt in België 6.250 mensen tewerk. (Jonas Hamers / ImageGlobe)

Vorig jaar zijn er minder windturbines bijgekomen in Vlaanderen dan in 2011, toen vooral de resultaten zichtbaar werden van de wetswijziging die windturbines in landbouwgebied toeliet. In Vlaanderen staan nu in totaal 228 windturbines, goed voor een totaal geïnstalleerd vermogen van 420 MW. Daarmee kunnen in Vlaanderen nu al 240.000 gezinnen voorzien worden van groene stroom. Maar Vlaanderen stelde zich tot doel om tegen 2020 een geïnstalleerd vermogen aan windenergie van 1.500 MW te halen. "Daarvoor moet er de komende zeven jaar minstens 130 MW per jaar bijkomen", becijferde VWEA. Dat komt overeen met twee turbines per gemeente, aldus VWEA. Volgens de sector is dat doel haalbaar, mits een snelle vereenvoudiging van regelgeving. Momenteel werkt het kabinet Muyters aan de uitwerking van de omgevingsvergunning, zoals die in Wallonië bestaat. Het gaat om één unieke vergunning (bouw- en milieuvergunning in één) en minder strengere regels voor luchtvaart. "Dat zou in de komende maanden gefinaliseerd worden", weet Bart Bode van VWEA. Op zee bouwde C-Power het afgelopen jaar een windmolenpark van 30 turbines, met elk een vermogen van 6,15 MW. Het komende jaar moeten er nog 15 à 18 turbines bijkomen. De windenergiesector stelt in België 6.250 mensen tewerk. (Jonas Hamers / ImageGlobe)