In 2008 waren 79 procent van de nieuwe inschrijvingen dieselwagens. Vandaag is dat nog 47 procent. Door de fiscale stimuli af te bouwen, de accijnzen op dieselbrandstof op te trekken en de groeiende aandacht voor fijn stof en andere schadelijke effecten van diesel, daalde het marktaandeel van dieselwagens de jongste tien jaar constant. De recente schandalen met sjoemelsoftware en niet-conforme roetfilters versnelden die neergaande beweging.
...

In 2008 waren 79 procent van de nieuwe inschrijvingen dieselwagens. Vandaag is dat nog 47 procent. Door de fiscale stimuli af te bouwen, de accijnzen op dieselbrandstof op te trekken en de groeiende aandacht voor fijn stof en andere schadelijke effecten van diesel, daalde het marktaandeel van dieselwagens de jongste tien jaar constant. De recente schandalen met sjoemelsoftware en niet-conforme roetfilters versnelden die neergaande beweging. Toch is euforie niet op zijn plaats. We zien in de eerste plaats een verschuiving naar benzinewagens en die stoten meer CO2 uit dan diesels. De echte vergroening van het wagenpark moet komen van de massale intrede van elektrische voertuigen. Maar het is wachten op de doorbraak. Vorig jaar werden iets meer dan 2000 nieuwe elektrische wagens ingeschreven, goed voor 0,38 procent van de totale inschrijvingen. Voor dit jaar mikt de sector op 0,44 procent. In dat tempo duurt het nog ettelijke jaren vooraleer de elektrische mobiliteit gunstige milieueffecten zal genereren. De garagebedrijven kijken dan ook nadrukkelijk naar de overheden om de transitie naar duurzame mobiliteit te ondersteunen met duidelijke beleidsplannen op lange termijn. Een onderschat probleem is de te verwachten daling van de restwaarde van een dieselvoertuig. Traxio verwacht een 'scherpe daling' die gevolgen zal hebben voor particulieren, bedrijven en leasingmaatschappijen. Twee cijfers zijn onrustwekkend. Ongeveer 60 procent van het Belgische wagenpark zijn diesels. De gemiddelde leeftijd van de rondtoerende wagens benadert negen jaar, en stijgt. De trend naar minder diesel dreigt verstikkende gevolgen te hebben. De professionele leasingmaatschappijen zullen hun jonge en goed uitgeruste dieselwagens wel kwijt geraken, eventueel in landen waar de diesel niet in het verdomhoekje wordt geparkeerd. Voor particulieren is dat anders. Zij zullen de waarde van hun tienjarige dieselwagen in rook zien opgaan en er dus zo lang mogelijk mee blijven rijden. Een goed onderhouden wagen kan tegenwoordig 15 tot 20 jaar meegaan. Het dieselprobleem los je niet op door de verkoop van diesels tegen 2025 of 2030 te verbieden of her en der lage-emissiezones af te bakenen. De overheden en de autosector moeten werken aan slimme inruilprogramma's zodat het voor de particulier financieel interessanter is om zijn tienjarige dieselwagen in te leveren en te kiezen voor een duurzamer alternatief. Belonen werkt beter dan bestraffen.