Opvallendste effect betreft een verlies aan groen, zoals 100,25 hectare aan biotoop- en ecotoopverlies, alsook 33,8 hectare loofbos. Ter compensatie komt er een publiekelijk toegankelijk groenzone van 14,5 hectare, alsook een ophoging van het terrein en een financiële compensatie, geregeld per decreet. Op vlak van mobiliteit zullen kruispunten in de buurt "voornamelijk tijdens de avondspits zeer sterk verzadigd zijn", klinkt het in het rapport, waardoor onder meer de inzet van openbaar vervoer en aanpassingen van kruispunten noodzakelijk zijn. Het verkeer zal ook een impact hebben op de lokale luchtkwaliteit, waardoor ook hiervoor versterking van het openbaar vervoer "zeer wenselijk" is. Ook geluidshinder komt er vooral door het verkeer, waarbij een "significant tot zeer significant negatief" effect verwacht wordt voor de D'Herbouvillekaai. Nieuwe bedrijven zullen door strengere normen "normaal gezien geen grote impact hebben op het omgevingsgeluid". Positief is het resultaat voor de zwaar door olie en brandstoffen verontreinigde bodem. Een sanering van het bedrijventerrein zal "een zeer positieve impact" hebben. Het aanwezige industrieel erfgoed zal deels behouden en deels gesloopt worden, op basis van een erfgoedconvenant die afgesloten werd met de overheid. Nu het project-MER door de Vlaamse administratie is goedgekeurd, kunnen stedenbouwkundige en -milieuvergunningen worden aangevraagd. De bedoeling van de projectpartners Stad Antwerpen, Waterwegen en Zeekanaal NV en Participatiemaatschappij Vlaanderen NV willen een 113 hectare (inclusief groene corridor) groot bedrijventerrein ontwikkelen. Dat zou in een eerste fase 1.500 tot 2.000 banen moeten opleveren. (Belga)

Opvallendste effect betreft een verlies aan groen, zoals 100,25 hectare aan biotoop- en ecotoopverlies, alsook 33,8 hectare loofbos. Ter compensatie komt er een publiekelijk toegankelijk groenzone van 14,5 hectare, alsook een ophoging van het terrein en een financiële compensatie, geregeld per decreet. Op vlak van mobiliteit zullen kruispunten in de buurt "voornamelijk tijdens de avondspits zeer sterk verzadigd zijn", klinkt het in het rapport, waardoor onder meer de inzet van openbaar vervoer en aanpassingen van kruispunten noodzakelijk zijn. Het verkeer zal ook een impact hebben op de lokale luchtkwaliteit, waardoor ook hiervoor versterking van het openbaar vervoer "zeer wenselijk" is. Ook geluidshinder komt er vooral door het verkeer, waarbij een "significant tot zeer significant negatief" effect verwacht wordt voor de D'Herbouvillekaai. Nieuwe bedrijven zullen door strengere normen "normaal gezien geen grote impact hebben op het omgevingsgeluid". Positief is het resultaat voor de zwaar door olie en brandstoffen verontreinigde bodem. Een sanering van het bedrijventerrein zal "een zeer positieve impact" hebben. Het aanwezige industrieel erfgoed zal deels behouden en deels gesloopt worden, op basis van een erfgoedconvenant die afgesloten werd met de overheid. Nu het project-MER door de Vlaamse administratie is goedgekeurd, kunnen stedenbouwkundige en -milieuvergunningen worden aangevraagd. De bedoeling van de projectpartners Stad Antwerpen, Waterwegen en Zeekanaal NV en Participatiemaatschappij Vlaanderen NV willen een 113 hectare (inclusief groene corridor) groot bedrijventerrein ontwikkelen. Dat zou in een eerste fase 1.500 tot 2.000 banen moeten opleveren. (Belga)