Uit de meeste recente cijfers van Medex blijkt dat het ziekteverzuim vorig jaar gestegen is naar 5,98 procent. Concreet: op 100 werkdagen wordt bijna 6 dagen niet gewerkt wegens ziekte. Daarmee ligt het ziekteverzuim op het hoogste peil in jaren: in 2014 bedroeg het ziekteverzuim 5,71 procent, in 2013 5,57 procent en in 2012 5,50 procent. De belangrijkste oorzaak is ongetwijfeld stress, meldt Eduard De Decker, diensthoofd ziekteverzuim bij Medex. "Stress is al jaren aan een opmars bezig. Meer dan dertig procent van de ziektedagen is het gevolg van stress gerelateerde aandoeningen."

Verschil met privésector

Met 5,98 procent ligt het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren overigens in lijn met cijfers uit de privésector. Cijfers van Securex geven een ziekteverzuim voor de privésector van 6,95 procent voor 2015, tegen 6,52 procent in 2014. Volgens hr-dienstverlener SD Worx ligt dat percentage lager : 5,41 procent in 2015 tegenover 5,12 procent in 2014. Ook in de privésector ligt stress aan de basis van het toenemende ziekteverzuim.

Het wordt er niet beter op

De vooruitzichten voor 2016 kondigen zich niet rooskleuriger aan. De cijfers van de eerste zes maanden liggen altijd hoger dan in de rest van het jaar. Mensen worden nu eenmaal vaker ziek in januari, februari en maart.

De gegevens over het ziekteverzuim van de eerste zes maanden van 2016 liggen trouwens beduidend hoger dan de voorbije jaren: 6,56 procent in 2016, tegen 6,23 procent in 2015, 5,70 procent in 2014, 5,91 procent in 2013 en 5,70 procent in 2012.

Cipiers

Een deel van de stijging van het ziekteverzuim in 2016 is te wijten aan het gevangeniswezen, waar heel wat cipiers zich ziek meldden in het kader van het weken aanslepende sociaal conflict bij de gevangenissen. Dat heeft geleid tot een piek bij het gevangeniswezen in mei en juni. In juli lag het ziekteverzuim bij de gevangenissen weer op het vroegere peil. Het gevangeniswezen is overigens de dienst met het hoogste ziekteverzuim binnen de federale overheid, met uitzondering van enkele kleinere diensten waar het uitvallen van enkele personeelsleden de cijfers aanzinelijk kan verstoren. (Belga/BO)

Uit de meeste recente cijfers van Medex blijkt dat het ziekteverzuim vorig jaar gestegen is naar 5,98 procent. Concreet: op 100 werkdagen wordt bijna 6 dagen niet gewerkt wegens ziekte. Daarmee ligt het ziekteverzuim op het hoogste peil in jaren: in 2014 bedroeg het ziekteverzuim 5,71 procent, in 2013 5,57 procent en in 2012 5,50 procent. De belangrijkste oorzaak is ongetwijfeld stress, meldt Eduard De Decker, diensthoofd ziekteverzuim bij Medex. "Stress is al jaren aan een opmars bezig. Meer dan dertig procent van de ziektedagen is het gevolg van stress gerelateerde aandoeningen." Met 5,98 procent ligt het ziekteverzuim bij de federale ambtenaren overigens in lijn met cijfers uit de privésector. Cijfers van Securex geven een ziekteverzuim voor de privésector van 6,95 procent voor 2015, tegen 6,52 procent in 2014. Volgens hr-dienstverlener SD Worx ligt dat percentage lager : 5,41 procent in 2015 tegenover 5,12 procent in 2014. Ook in de privésector ligt stress aan de basis van het toenemende ziekteverzuim. De vooruitzichten voor 2016 kondigen zich niet rooskleuriger aan. De cijfers van de eerste zes maanden liggen altijd hoger dan in de rest van het jaar. Mensen worden nu eenmaal vaker ziek in januari, februari en maart. De gegevens over het ziekteverzuim van de eerste zes maanden van 2016 liggen trouwens beduidend hoger dan de voorbije jaren: 6,56 procent in 2016, tegen 6,23 procent in 2015, 5,70 procent in 2014, 5,91 procent in 2013 en 5,70 procent in 2012.Een deel van de stijging van het ziekteverzuim in 2016 is te wijten aan het gevangeniswezen, waar heel wat cipiers zich ziek meldden in het kader van het weken aanslepende sociaal conflict bij de gevangenissen. Dat heeft geleid tot een piek bij het gevangeniswezen in mei en juni. In juli lag het ziekteverzuim bij de gevangenissen weer op het vroegere peil. Het gevangeniswezen is overigens de dienst met het hoogste ziekteverzuim binnen de federale overheid, met uitzondering van enkele kleinere diensten waar het uitvallen van enkele personeelsleden de cijfers aanzinelijk kan verstoren. (Belga/BO)