Het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen in ons land is in december vorig jaar met 2,3 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

Eind vorig jaar telde de RVA 9.157 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden meer dan in december 2011. Dat stemt overeen met een toename met 2,3 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

Het is vooral bij de mannen waar de werkloosheid hoger oploopt. De mannelijke werkloosheid nam op jaarbasis met 4,6 procent toe. Bij de vrouwen was er opnieuw een 'lichte' daling met - 0,4 procent merkbaar.

De werkloosheid onder de jongeren van minder dan 25 jaar blijft net als elders in de eurozone een groeiend probleem. In die leeftijdsgroep nam de werkloosheid toe met 3,9 procent.

In het Vlaamse gewest telde de RVA in december vorig jaar 146.777 werklozen, een toename met 3,2 procent op jaarbasis.Het Waalse gewest noteert 187.688 uitkeringsgerechtigde werklozen, waardoor de werkloosheidsgraad er met 1,2 procent is toegenomen. In het Brusselse gewest is er een toename met 3,2 procent.

In december is zowel de kortdurige als langdurige werkloosheid (1 tot 2 jaar) toegenomen met respectievelijk 6,4 en 7,9 procent. Bij de groep van 'zeer langdurige' werklozen (2 jaar en meer) was er een afname met 5 076 werklozen. (BO)

Het aantal volledig uitkeringsgerechtigde werklozen in ons land is in december vorig jaar met 2,3 procent toegenomen. Dat blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).Eind vorig jaar telde de RVA 9.157 uitkeringsgerechtigde werkzoekenden meer dan in december 2011. Dat stemt overeen met een toename met 2,3 procent in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Het is vooral bij de mannen waar de werkloosheid hoger oploopt. De mannelijke werkloosheid nam op jaarbasis met 4,6 procent toe. Bij de vrouwen was er opnieuw een 'lichte' daling met - 0,4 procent merkbaar. De werkloosheid onder de jongeren van minder dan 25 jaar blijft net als elders in de eurozone een groeiend probleem. In die leeftijdsgroep nam de werkloosheid toe met 3,9 procent.In het Vlaamse gewest telde de RVA in december vorig jaar 146.777 werklozen, een toename met 3,2 procent op jaarbasis.Het Waalse gewest noteert 187.688 uitkeringsgerechtigde werklozen, waardoor de werkloosheidsgraad er met 1,2 procent is toegenomen. In het Brusselse gewest is er een toename met 3,2 procent. In december is zowel de kortdurige als langdurige werkloosheid (1 tot 2 jaar) toegenomen met respectievelijk 6,4 en 7,9 procent. Bij de groep van 'zeer langdurige' werklozen (2 jaar en meer) was er een afname met 5 076 werklozen. (BO)