De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten klokte in november af op 8,6 procent. Het was van maart 2009 geleden dat het percentage werklozen nog op zo'n laag peil stond, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid in Washington. Analisten gingen ervan uit dat de werkloosheidsgraad stabiel zou blijven op 9 procent.

Volgens Washington is de terugval van het aantal werklozen vooral te danken aan een sterke daling van de actieve bevolking (-315.000). Maar in vergelijking is het aantal mensen zonder werk nog sterker gedaald, namelijk met 549.000 in vergelijking met oktober. Volgens de gegevens van het ministerie is dat de sterkste terugval sinds juli 1983.

Uit het rapport van het ministerie van Arbeid blijkt nog dat er in november omgerekend 120.000 meer banen bij kwamen dan er sneuvelden. In de privésector werden 140.000 banen gecreëerd. In de overheidssector gingen er 20.000 verloren. Er kwam ook een opwaartse correctie voor september en oktober, met samengeteld 72.000 jobs meer banen dan bij een eerdere raming.

Maar in de VS bestaat er ook nog zoiets als de 'underemployment rate', waarin ook de deeltijs werkenden die graag voltijds zouden willen werken meegerekend worden. Dat percentage zakte in november van 16,2 tot 15,6 procent.

Minder goed gaat het met de statistieken van de langdurige werklozen. In procent uitgedrukt vertegenwoordigt dat leger werklozen - langer dan 27 weken werkloos - intussen 43 procent van het totale aantal werklozen in de VS tegenover 42,4 procent in oktober.(Bloomberg/BO)

De werkloosheidsgraad in de Verenigde Staten klokte in november af op 8,6 procent. Het was van maart 2009 geleden dat het percentage werklozen nog op zo'n laag peil stond, blijkt uit cijfers van het Amerikaanse ministerie van Arbeid in Washington. Analisten gingen ervan uit dat de werkloosheidsgraad stabiel zou blijven op 9 procent.Volgens Washington is de terugval van het aantal werklozen vooral te danken aan een sterke daling van de actieve bevolking (-315.000). Maar in vergelijking is het aantal mensen zonder werk nog sterker gedaald, namelijk met 549.000 in vergelijking met oktober. Volgens de gegevens van het ministerie is dat de sterkste terugval sinds juli 1983. Uit het rapport van het ministerie van Arbeid blijkt nog dat er in november omgerekend 120.000 meer banen bij kwamen dan er sneuvelden. In de privésector werden 140.000 banen gecreëerd. In de overheidssector gingen er 20.000 verloren. Er kwam ook een opwaartse correctie voor september en oktober, met samengeteld 72.000 jobs meer banen dan bij een eerdere raming. Maar in de VS bestaat er ook nog zoiets als de 'underemployment rate', waarin ook de deeltijs werkenden die graag voltijds zouden willen werken meegerekend worden. Dat percentage zakte in november van 16,2 tot 15,6 procent.Minder goed gaat het met de statistieken van de langdurige werklozen. In procent uitgedrukt vertegenwoordigt dat leger werklozen - langer dan 27 weken werkloos - intussen 43 procent van het totale aantal werklozen in de VS tegenover 42,4 procent in oktober.(Bloomberg/BO)