Eind mei telde Wallonië in totaal 211.874 werkzoekenden. Dat is omgerekend 13,7 procent van de actieve bevolking. In mei 2009 bedroeg het aandeel werkzoekenden over de taalgrens nog 14 procent van de actieve bevolking.

Sindsdien daalde het aantal werkzoekenden met ruim 4.000 of 1,9 procent. In vergelijking met mei 2008, voor de wereldwijde crisis openbarstte, valt er wel nog een stijging met ruim 8.800 werkzoekenden (+ 4,3 procent) te noteren.

De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem kreeg in mei 10.427 werkaanbiedingen binnen, wat een vijfde meer is dan in mei 2009.

Eind mei telde Wallonië in totaal 211.874 werkzoekenden. Dat is omgerekend 13,7 procent van de actieve bevolking. In mei 2009 bedroeg het aandeel werkzoekenden over de taalgrens nog 14 procent van de actieve bevolking. Sindsdien daalde het aantal werkzoekenden met ruim 4.000 of 1,9 procent. In vergelijking met mei 2008, voor de wereldwijde crisis openbarstte, valt er wel nog een stijging met ruim 8.800 werkzoekenden (+ 4,3 procent) te noteren. De Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem kreeg in mei 10.427 werkaanbiedingen binnen, wat een vijfde meer is dan in mei 2009.