" Economie houdt geen rekening met kinderen, en ook niet met oude of zieke mensen. Dus moet niemand zorg dragen voor hen", zegt de Amerikaanse econome Julie Nelson na afloop van haar lezing voor de denktank Full Circle. Met haar boek Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics legde ze de basis voor wat zou uitgroeien tot het vakgebied feministische economie. "Er was veel meer onderzoek nodig naar de rol van vrouwen in de economie. Maar ook naar de economie als wetenschap, want de vooroordelen over vrouwen zitten diep ingebakken", stelt de hoogleraar aan University of Massachusetts Boston.
...