Luc De Bruyckere, bestuursvoorzitter van Ter Beke en Voka, praat in Trends uitgebreid over de werking van raden van bestuur in Vlaanderen. Opmerkelijk is dat hij de kruismandaten, waarbij bedrijfsleiders in elkaars raden van bestuur zitten, veroordeelt.

Vlerick
De Bruyckere stond jaren geleden nochtans bloot aan kritiek omdat hij deel uitmaakte van het zogenaamde Vlerick-netwerk, waarbij onder meer hijzelf, Luc Vansteenkiste en Ronald Everaert bevriende bedrijfsleiders waren die in elkaars bestuur zetelden.

Over die periode zegt hij nu: "Dat was op een moment dat we nog moesten leren hoe een raad van bestuur precies werkte, terwijl de kandidaat-bestuurders zeldzaam waren voor de kleine bedrijven die we waren. Die kruismandaten waren er op een gegeven moment, maar bleven toch heel beperkt. Ik zat in de raad van bestuur van Recticel en Mercator, dat klopt, maar ik ben er ruim tien jaar geleden bewust uitgestapt. Mijn toenmalig aanvoelen is vandaag een overtuiging geworden: kruismandaten zijn niet langer aangewezen."

Maatschappelijke norm
De Bruyckere heeft zijn mening bijgesteld onder meer onder invloed van de maatschappelijke norm die verschoven is: "Het belangrijkste probleem met kruismandaten is de perceptie. Kijk naar wat er gebeurd is met Luc Vansteenkiste en Vincent Doumier bij Bois Sauvage. Zijn er strafbare feiten gebeurd? Volgens mij heeft Vansteenkiste noch Doumier iets verkeerd gedaan. Maar ze hebben de perceptie tegen. Los van het feit of je in de fout bent gegaan, kan de publieke opinie je veroordelen. Ik weet niet wat het ergste is: een boete betalen of reputatieschade lijden?".

Kruismandaten niet verboden
Kruismandaten zijn in België niet verboden. Maar als ze bestaan kan een bestuurder vanaf medio 2011 niet langer als onafhankelijk bestuurder zetelen. De Bruyckere pleit voor een pro-actieve aanpak: "Om elke zweem van perceptie tegen te gaan, kan een bedrijf die kruismandaten beter vermijden."

Corporate governanceAls voorzitter van de Vlaamse werkgeverskoepel Voka roept De Bruyckere de Vlaamse ondernemingen ook op werk te maken van corporate governance. "Deugdelijk bestuur maakt bedrijven beter, en geeft ze continuïteit op middellange en lange termijn. We moeten zo veel mogelijk de codes voor corporate governance toepassen, maar niet op een formalistische manier. Er kunnen goede redenen zijn om van de codes af te wijken, maar dan moeten de ondernemingen dit ernstig en goed uitleggen."
Daar knelt soms het schoentje: "Helaas gebruiken sommige ondernemingen het 'comply or explain'-principe om de lat laag te leggen en er dan nog eens onderdoor te kruipen ook. Die ondernemingen zijn niet alleen verkeerd bezig, ze creëren bovendien de omstandigheden waardoor de overheid vindt dat ze zelf moet optreden."

P.C./L.D.

Het volledige interview met Luc De Bruyckere over corporate governance kunt u lezen in Trends van donderdag 11 maart.

Luc De Bruyckere, bestuursvoorzitter van Ter Beke en Voka, praat in Trends uitgebreid over de werking van raden van bestuur in Vlaanderen. Opmerkelijk is dat hij de kruismandaten, waarbij bedrijfsleiders in elkaars raden van bestuur zitten, veroordeelt. Vlerick De Bruyckere stond jaren geleden nochtans bloot aan kritiek omdat hij deel uitmaakte van het zogenaamde Vlerick-netwerk, waarbij onder meer hijzelf, Luc Vansteenkiste en Ronald Everaert bevriende bedrijfsleiders waren die in elkaars bestuur zetelden.Over die periode zegt hij nu: "Dat was op een moment dat we nog moesten leren hoe een raad van bestuur precies werkte, terwijl de kandidaat-bestuurders zeldzaam waren voor de kleine bedrijven die we waren. Die kruismandaten waren er op een gegeven moment, maar bleven toch heel beperkt. Ik zat in de raad van bestuur van Recticel en Mercator, dat klopt, maar ik ben er ruim tien jaar geleden bewust uitgestapt. Mijn toenmalig aanvoelen is vandaag een overtuiging geworden: kruismandaten zijn niet langer aangewezen." Maatschappelijke norm De Bruyckere heeft zijn mening bijgesteld onder meer onder invloed van de maatschappelijke norm die verschoven is: "Het belangrijkste probleem met kruismandaten is de perceptie. Kijk naar wat er gebeurd is met Luc Vansteenkiste en Vincent Doumier bij Bois Sauvage. Zijn er strafbare feiten gebeurd? Volgens mij heeft Vansteenkiste noch Doumier iets verkeerd gedaan. Maar ze hebben de perceptie tegen. Los van het feit of je in de fout bent gegaan, kan de publieke opinie je veroordelen. Ik weet niet wat het ergste is: een boete betalen of reputatieschade lijden?". Kruismandaten niet verboden Kruismandaten zijn in België niet verboden. Maar als ze bestaan kan een bestuurder vanaf medio 2011 niet langer als onafhankelijk bestuurder zetelen. De Bruyckere pleit voor een pro-actieve aanpak: "Om elke zweem van perceptie tegen te gaan, kan een bedrijf die kruismandaten beter vermijden." Corporate governanceAls voorzitter van de Vlaamse werkgeverskoepel Voka roept De Bruyckere de Vlaamse ondernemingen ook op werk te maken van corporate governance. "Deugdelijk bestuur maakt bedrijven beter, en geeft ze continuïteit op middellange en lange termijn. We moeten zo veel mogelijk de codes voor corporate governance toepassen, maar niet op een formalistische manier. Er kunnen goede redenen zijn om van de codes af te wijken, maar dan moeten de ondernemingen dit ernstig en goed uitleggen." Daar knelt soms het schoentje: "Helaas gebruiken sommige ondernemingen het 'comply or explain'-principe om de lat laag te leggen en er dan nog eens onderdoor te kruipen ook. Die ondernemingen zijn niet alleen verkeerd bezig, ze creëren bovendien de omstandigheden waardoor de overheid vindt dat ze zelf moet optreden." P.C./L.D.Het volledige interview met Luc De Bruyckere over corporate governance kunt u lezen in Trends van donderdag 11 maart.