De resultaten van enquête zijn terug te vinden in de jongste editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), die maandag zijn voorgesteld. De VRIND proberen elk jaar het Vlaams beleid en de effecten ervan in kaart te brengen.

Wat tevredenheid met het leven betreft, geeft de Vlaming gemiddeld een score van 7,7 op tien. Die score is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In vergelijking met andere Europese landen ligt de Vlaamse score hoog. Volgens de Eurobarometer zijn enkel de Zweden en de Denen meer tevreden dan de Vlamingen.

Duurzame evolutie

Uit de VRIND blijkt dat Vlaanderen duurzaam evolueert, vooral op sociaal en economisch vlak. De ongekwalificeerde uitstroom daalt licht en wat arbeidsproductiviteit betreft, scoren enkel een aantal Nederlandse regio's en het Baskenland beter.

Milieu

Op milieuvlak vertoont de duurzaamheidsindex voor Vlaanderen na jaren stagnatie een lichte verbetering. Het aanbod aan huishoudelijk afval stagneert. Het restafval daalde met 41 kg per inwoner tussen 2000 en 2011. Ook het aanbod primair bedrijfsafval daalt. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik loopt op tot 5,5 procent.

Sporten

Op het vlak van gezondheid valt op dat meer dan de helft van de Vlaamse bevolking verklaart een of andere sport te beoefenen. Dat is een verviervoudiging tegenover eind jaren zestig.

'Goede burger'

De studiedienst polste ook naar wat mensen verstaan onder burgerschap. Voor de Vlaming is een 'goede burger' iemand die de wetten en regels naleeft en geen belastingen ontduikt. Solidariteit en ethisch koopgedrag scoren minder hoog. Het aandeel van de Vlamingen dat zich inzet via vrijwilligerswerk stijgt, maar de tijd die ze er aan besteden daalt. De helft van de Vlamingen is geïnteresseerd in politiek, bijna een kwart zelfs heel erg.

Kris Peeters tevreden

Vlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) onthoudt dat Vlamingen volgens de studie over het algemeen tevreden zijn. "De tevredenheidsscore gaat tegen het negativisme en pessimisme in," voegt de Vlaams minister-president eraan toe. (Belga/BO)

De resultaten van enquête zijn terug te vinden in de jongste editie van de Vlaamse Regionale Indicatoren (VRIND), die maandag zijn voorgesteld. De VRIND proberen elk jaar het Vlaams beleid en de effecten ervan in kaart te brengen. Wat tevredenheid met het leven betreft, geeft de Vlaming gemiddeld een score van 7,7 op tien. Die score is vergelijkbaar met de voorbije jaren. In vergelijking met andere Europese landen ligt de Vlaamse score hoog. Volgens de Eurobarometer zijn enkel de Zweden en de Denen meer tevreden dan de Vlamingen. Duurzame evolutieUit de VRIND blijkt dat Vlaanderen duurzaam evolueert, vooral op sociaal en economisch vlak. De ongekwalificeerde uitstroom daalt licht en wat arbeidsproductiviteit betreft, scoren enkel een aantal Nederlandse regio's en het Baskenland beter. MilieuOp milieuvlak vertoont de duurzaamheidsindex voor Vlaanderen na jaren stagnatie een lichte verbetering. Het aanbod aan huishoudelijk afval stagneert. Het restafval daalde met 41 kg per inwoner tussen 2000 en 2011. Ook het aanbod primair bedrijfsafval daalt. Het aandeel hernieuwbare energie in het totale energieverbruik loopt op tot 5,5 procent. SportenOp het vlak van gezondheid valt op dat meer dan de helft van de Vlaamse bevolking verklaart een of andere sport te beoefenen. Dat is een verviervoudiging tegenover eind jaren zestig. 'Goede burger'De studiedienst polste ook naar wat mensen verstaan onder burgerschap. Voor de Vlaming is een 'goede burger' iemand die de wetten en regels naleeft en geen belastingen ontduikt. Solidariteit en ethisch koopgedrag scoren minder hoog. Het aandeel van de Vlamingen dat zich inzet via vrijwilligerswerk stijgt, maar de tijd die ze er aan besteden daalt. De helft van de Vlamingen is geïnteresseerd in politiek, bijna een kwart zelfs heel erg. Kris Peeters tevredenVlaams minister-president Kris Peeters (CD&V) onthoudt dat Vlamingen volgens de studie over het algemeen tevreden zijn. "De tevredenheidsscore gaat tegen het negativisme en pessimisme in," voegt de Vlaams minister-president eraan toe. (Belga/BO)