Eind oktober 2010 telde Vlaanderen 203.555 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 3.348 of 1,6 procent minder dan in dezelfde maand 2009. Omgerekend blijft 6,99 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos.

Hoewel de kortdurige werkloosheid (-8 procent) daalt, blijft de langdurige werkloosheid stijgen omdat een deel van de werkzoekenden al sinds de crisis zonder job zit, luidt het bij de VDAB. Hetzelfde contrast is terug te vinden in de leeftijdscategorie. Terwijl de jeugdwerkloosheid daalt onder invloed van het prille economische herstel, neemt het aantal werkloze 50-plussers toe.

In Vlaanderen zakt de werkloosheid bij de mannen met -3,4 procent, terwijl de vrouwelijke werkloosheid met +0,4 procent licht toeneemt. De vrouwelijke werkloosheidsgraad ligt met 7,48 procent hoger dan de 6,59 procent bij de mannen.

De VDAB merkt nog op dat de allochtone werkloosheid met 5 procent toeneemt. "De ongunstige arbeidsmarktpositie, de jonge leeftijdsopbouw en de historisch hoge migratie maken dat de ingezette dalende trend van de werkloosheid voorbijgaat aan de allochtone beroepsbevolking", aldus de VDAB.

Eind oktober 2010 telde Vlaanderen 203.555 niet-werkende werkzoekenden. Dat zijn er 3.348 of 1,6 procent minder dan in dezelfde maand 2009. Omgerekend blijft 6,99 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos. Hoewel de kortdurige werkloosheid (-8 procent) daalt, blijft de langdurige werkloosheid stijgen omdat een deel van de werkzoekenden al sinds de crisis zonder job zit, luidt het bij de VDAB. Hetzelfde contrast is terug te vinden in de leeftijdscategorie. Terwijl de jeugdwerkloosheid daalt onder invloed van het prille economische herstel, neemt het aantal werkloze 50-plussers toe. In Vlaanderen zakt de werkloosheid bij de mannen met -3,4 procent, terwijl de vrouwelijke werkloosheid met +0,4 procent licht toeneemt. De vrouwelijke werkloosheidsgraad ligt met 7,48 procent hoger dan de 6,59 procent bij de mannen. De VDAB merkt nog op dat de allochtone werkloosheid met 5 procent toeneemt. "De ongunstige arbeidsmarktpositie, de jonge leeftijdsopbouw en de historisch hoge migratie maken dat de ingezette dalende trend van de werkloosheid voorbijgaat aan de allochtone beroepsbevolking", aldus de VDAB.