De VDAB noteert in vergelijking met oktober vorig jaar in de eerste plaats een forse toename van de werkloosheid bij de hooggeschoolden (+15,9%).

De laaggeschoolde geregistreerde werklozen stemmen overeen met 45,3% van het totaal aantal Vlaamse werkzoekenden, maar op jaarbasis neemt de laaggeschoolde werkloosheid wel 'slechts' met 3,4% toe. Bij de middengeschoolden bedraagt de toename op jaarbasis 12,8%.

De VDAB merkt op dat Vlaanderen op dit moment - in tegenstelling tot het vorige decennium - meer mannelijke (122.394) dan vrouwelijke werkzoekenden (106.733) telt, waardoor 53,4% van de werklozen in Vlaanderen mannen zijn. Dat zou te maken hebben met het aanzienlijk banenverlies in de industriële sector, die vooral mannen tewerkstelt.

Nog opmerkelijk is dat de jeugdwerkloosheid onder jongeren tussen 18 tot 20 jaar daalt met 6,4%, terwijl die onder de 20 tot 25 -jarigen stijgt met 11%. In de middenleeftijdsgroep is er een toename met 10,6%, onder de 50-plussers stijgt de werkloosheid in oktober met 8,7% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar.

58,4% van de Vlaamse werkzoekenden zat in oktober minder dan één jaar zonder werk, 17,4% van hen is tussen de één en twee jaar op zoek naar werk, en 24,2% blijkt al langer dan twee jaar werkzoekend.

Wat de provincies betreft, noteert Vlaams-Brabant (+10,5%) de grootste toename van werkzoekende werklozen. In Antwerpen (+7,3%) was de toename het kleinst. (BO)

De VDAB noteert in vergelijking met oktober vorig jaar in de eerste plaats een forse toename van de werkloosheid bij de hooggeschoolden (+15,9%). De laaggeschoolde geregistreerde werklozen stemmen overeen met 45,3% van het totaal aantal Vlaamse werkzoekenden, maar op jaarbasis neemt de laaggeschoolde werkloosheid wel 'slechts' met 3,4% toe. Bij de middengeschoolden bedraagt de toename op jaarbasis 12,8%.De VDAB merkt op dat Vlaanderen op dit moment - in tegenstelling tot het vorige decennium - meer mannelijke (122.394) dan vrouwelijke werkzoekenden (106.733) telt, waardoor 53,4% van de werklozen in Vlaanderen mannen zijn. Dat zou te maken hebben met het aanzienlijk banenverlies in de industriële sector, die vooral mannen tewerkstelt.Nog opmerkelijk is dat de jeugdwerkloosheid onder jongeren tussen 18 tot 20 jaar daalt met 6,4%, terwijl die onder de 20 tot 25 -jarigen stijgt met 11%. In de middenleeftijdsgroep is er een toename met 10,6%, onder de 50-plussers stijgt de werkloosheid in oktober met 8,7% in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. 58,4% van de Vlaamse werkzoekenden zat in oktober minder dan één jaar zonder werk, 17,4% van hen is tussen de één en twee jaar op zoek naar werk, en 24,2% blijkt al langer dan twee jaar werkzoekend. Wat de provincies betreft, noteert Vlaams-Brabant (+10,5%) de grootste toename van werkzoekende werklozen. In Antwerpen (+7,3%) was de toename het kleinst. (BO)