In totaal is op dit moment 7,88 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos. In 2009 ging de werkloosheid fors hoger als gevolg van de wereldwijde economische crisis. Vlaanderen telde eind december 2009 23,8 procent meer werklozen dan in dezelfde maand in 2008.

De voorbije maanden liep het zogenaamde stijgingsritme langzaam maar zeker terug tot +5,2 procent in mei en +1,7 procent in juni 2010. Dat stemt voor juli overeen met een stijging met 2,5 procent.

Enkel in de regio Kortrijk-Roeselare is er sprake van een daling van de werkloosheid (-1,2 procent). De regio's Antwerpen (+5,6 procent) en Vilvoorde (+4,9 procent) noteren de grootste toenames.

Ook wat de jeugdwerkloosheid betreft, is vandaag sprake van een status quo (-0,4 procent). Juli is bovendien de maand waarin nieuwe schoolverlaters zich registreren als werkzoekende. In vergelijking met 2009 zijn er 1,4 procent minder jonge schoolverlaters.

De kortdurige werkloosheid (minder dan een jaar) daalt in juli met 5,4 procent. Het aantal langdurige werkzoekenden (tussen 1 en 2 jaar) neemt met +27,1 procent wel fors toe.

In totaal is op dit moment 7,88 procent van de Vlaamse beroepsbevolking werkloos. In 2009 ging de werkloosheid fors hoger als gevolg van de wereldwijde economische crisis. Vlaanderen telde eind december 2009 23,8 procent meer werklozen dan in dezelfde maand in 2008. De voorbije maanden liep het zogenaamde stijgingsritme langzaam maar zeker terug tot +5,2 procent in mei en +1,7 procent in juni 2010. Dat stemt voor juli overeen met een stijging met 2,5 procent. Enkel in de regio Kortrijk-Roeselare is er sprake van een daling van de werkloosheid (-1,2 procent). De regio's Antwerpen (+5,6 procent) en Vilvoorde (+4,9 procent) noteren de grootste toenames. Ook wat de jeugdwerkloosheid betreft, is vandaag sprake van een status quo (-0,4 procent). Juli is bovendien de maand waarin nieuwe schoolverlaters zich registreren als werkzoekende. In vergelijking met 2009 zijn er 1,4 procent minder jonge schoolverlaters. De kortdurige werkloosheid (minder dan een jaar) daalt in juli met 5,4 procent. Het aantal langdurige werkzoekenden (tussen 1 en 2 jaar) neemt met +27,1 procent wel fors toe.