Geen betere barometer voor het herstel van de arbeidsmarkt dan de evolutie van de uitzendactiviteit. Volgens Paul Verschueren, directeur van de economische dienst van Federgon, zal het aantal uitzendvacatures in de loop van het eerste kwartaal van 2010 toenemen. Jan Denys (Randstad) voorspelt dat de groei in de sector in februari op nul uitkomen en vanaf maart zal toenemen: "We voorspellen een groei tussen 5 en 10 procent voor de rest van het jaar."

Maar de groei uitzendarbeid is slechts één onderdeel van de arbeidsmarkt. De evolutie van het aantal afvloeiingen enerzijds en de aanwervingen anderzijds zijn evenzeer belangrijke indicatoren om de gezondheid van de arbeidsmarkt te meten. De Leuvense econoom Joep Konings, die momenteel adviseur is bij het Bureau of European Policy Advisors (BEPA), de denktank van Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso verwacht dat de werkloosheid in heel België zal blijven toenemen tot eind 2010, waarna er een stabilisatie intreedt.

"De winst van vijf jaar werkgelegenheidsgroei zal in twee jaren crisis weggeveegd zijn," stelt Jan Denys van Randstad vast in zijn net verschenen boek Free to Work. "Het is geleden van het begin van de jaren '80 dat nog zo veel jobs in België zijn verloren gegaan. Toen gingen in de privésector nog meer banen dan nu verloren maar dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de werkgelegenheid bij de overheid. Deze buffer kunnen we nu niet meer gebruiken." De werkzaamheidsgraad zal pas in 2012 opnieuw stijgen. Volgens Denys komen we pas in 2016 opnieuw aan een werkzaamheidsgraad van 63,7 procent.

En wat met de vaste aanwervingen in 2010?
"Die zullen er niet veel zijn," zo luidt het in koor bij de arbeidsmarktspecialisten. "Bedrijven zullen bij een hernemende economie niet meer zo snel 'vast' gaan aanwerven. Sommige bedrijven zullen nu voor het eerst met een echt flexibele schil gaan werken." Bernard Hensmans, die vanuit online-rekruteerder Monster de markt van nabij volgt gaat er van uit dat "de meest waarschijnlijke trend die van een zeer selectieve jobcreatie is, in bepaalde sectoren en specifiek voor knelpuntvacatures. Maar deze selectieve jobcreatie zal onvoldoende zijn om het stijgend aantal werkzoekenden, namelijk ontslagen en afgestudeerden, op te vangen."

A.M.

Het volledige dossier over de arbeidsmarkt leest u donderdag in Trends

Geen betere barometer voor het herstel van de arbeidsmarkt dan de evolutie van de uitzendactiviteit. Volgens Paul Verschueren, directeur van de economische dienst van Federgon, zal het aantal uitzendvacatures in de loop van het eerste kwartaal van 2010 toenemen. Jan Denys (Randstad) voorspelt dat de groei in de sector in februari op nul uitkomen en vanaf maart zal toenemen: "We voorspellen een groei tussen 5 en 10 procent voor de rest van het jaar." Maar de groei uitzendarbeid is slechts één onderdeel van de arbeidsmarkt. De evolutie van het aantal afvloeiingen enerzijds en de aanwervingen anderzijds zijn evenzeer belangrijke indicatoren om de gezondheid van de arbeidsmarkt te meten. De Leuvense econoom Joep Konings, die momenteel adviseur is bij het Bureau of European Policy Advisors (BEPA), de denktank van Europees Commissievoorzitter José Manuel Barroso verwacht dat de werkloosheid in heel België zal blijven toenemen tot eind 2010, waarna er een stabilisatie intreedt. "De winst van vijf jaar werkgelegenheidsgroei zal in twee jaren crisis weggeveegd zijn," stelt Jan Denys van Randstad vast in zijn net verschenen boek Free to Work. "Het is geleden van het begin van de jaren '80 dat nog zo veel jobs in België zijn verloren gegaan. Toen gingen in de privésector nog meer banen dan nu verloren maar dit werd gedeeltelijk gecompenseerd door een stijging van de werkgelegenheid bij de overheid. Deze buffer kunnen we nu niet meer gebruiken." De werkzaamheidsgraad zal pas in 2012 opnieuw stijgen. Volgens Denys komen we pas in 2016 opnieuw aan een werkzaamheidsgraad van 63,7 procent. En wat met de vaste aanwervingen in 2010? "Die zullen er niet veel zijn," zo luidt het in koor bij de arbeidsmarktspecialisten. "Bedrijven zullen bij een hernemende economie niet meer zo snel 'vast' gaan aanwerven. Sommige bedrijven zullen nu voor het eerst met een echt flexibele schil gaan werken." Bernard Hensmans, die vanuit online-rekruteerder Monster de markt van nabij volgt gaat er van uit dat "de meest waarschijnlijke trend die van een zeer selectieve jobcreatie is, in bepaalde sectoren en specifiek voor knelpuntvacatures. Maar deze selectieve jobcreatie zal onvoldoende zijn om het stijgend aantal werkzoekenden, namelijk ontslagen en afgestudeerden, op te vangen." A.M. Het volledige dossier over de arbeidsmarkt leest u donderdag in Trends