Het is de stichting Renteswapschadeclaim die een tuchtklacht heeft ingediend tegen de topman van Rabobank, Wiebe Draijer. De bankier wordt beschuldigd van het ten onrechte ontkennen van valsheid in geschrifte, meldt Het Financieele Dagblad donderdag.

Ondernemers uit vooral het midden- en kleinbedrijf dachten zich met renteswaps in te dekken tegen stijgende rentes, maar bij de huidige dalende rente moeten ondernemers bijbetalen. Met de tuchtklacht wraakt de stichting Renteswapschadeclaim uitspraken van Draijer in het Algemeen Dagblad van 18 februari 2016, dat uit eigen onderzoek van de bank blijkt dat geen sprake is van valsheid in geschrifte bij afhandeling van renteswapdossiers.

Volgens de stichting zou toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) echter nog voor het interview voor wederhoor dossiers naar de bank hebben gestuurd. Daaruit zou volgens de stichting valsheid in geschrifte blijken die de rechtspositie van ondernemers zou schaden.

Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim, verduidelijkt als volgt: "De stichting heeft kort geleden melding gemaakt van het feit dat de Rabobank ondernemers handtekeningen liet zetten onder oude documenten, waardoor het leek alsof de handtekening al jaren geleden was gezet. Door in de krant aan te geven dat uit eigen onderzoek van de Rabobank niet blijkt dat er sprake is van valsheid in geschrifte, zegt de Rabobank impliciet dat zijzelf - en niet de stichting - de waarheid spreekt. Daarom zien wij ons nu genoodzaakt met de feiten naar buiten te treden en vragen wij om een formele bevestiging van ons standpunt via een tuchtklacht."

Het is de stichting Renteswapschadeclaim die een tuchtklacht heeft ingediend tegen de topman van Rabobank, Wiebe Draijer. De bankier wordt beschuldigd van het ten onrechte ontkennen van valsheid in geschrifte, meldt Het Financieele Dagblad donderdag.Ondernemers uit vooral het midden- en kleinbedrijf dachten zich met renteswaps in te dekken tegen stijgende rentes, maar bij de huidige dalende rente moeten ondernemers bijbetalen. Met de tuchtklacht wraakt de stichting Renteswapschadeclaim uitspraken van Draijer in het Algemeen Dagblad van 18 februari 2016, dat uit eigen onderzoek van de bank blijkt dat geen sprake is van valsheid in geschrifte bij afhandeling van renteswapdossiers.Volgens de stichting zou toezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) echter nog voor het interview voor wederhoor dossiers naar de bank hebben gestuurd. Daaruit zou volgens de stichting valsheid in geschrifte blijken die de rechtspositie van ondernemers zou schaden.Pieter Lijesen, voorzitter van de stichting Renteswapschadeclaim, verduidelijkt als volgt: "De stichting heeft kort geleden melding gemaakt van het feit dat de Rabobank ondernemers handtekeningen liet zetten onder oude documenten, waardoor het leek alsof de handtekening al jaren geleden was gezet. Door in de krant aan te geven dat uit eigen onderzoek van de Rabobank niet blijkt dat er sprake is van valsheid in geschrifte, zegt de Rabobank impliciet dat zijzelf - en niet de stichting - de waarheid spreekt. Daarom zien wij ons nu genoodzaakt met de feiten naar buiten te treden en vragen wij om een formele bevestiging van ons standpunt via een tuchtklacht."