Aan de universiteit scoren de studies rechten en ingenieur hoog, letteren en sociale wetenschappen kennen heel wat minder succes, net de richtingen waarbij afgestudeerden na een jaar vaak nog geen baan hebben. Dat meldt De Standaard. De krant vergeleek de inschrijvingscijfers van de universiteiten en hogescholen voor het academiejaar 2014-2015 met de kansen die de afgestudeerden van die richtingen hebben op de arbeidsmarkt.

'Jongeren houden rekening met de vraag van de arbeidsmarkt', zegt VDAB-topman Fons Leroy. 'De inschrijvingen voor richtingen die leiden naar een knelpuntberoep, nemen toe. Maar het kan nog beter. Zo kiezen nog altijd te weinig studenten voor opleidingen in het domein van het ingenieursvak, wetenschap, technologie en wiskunde. Bedrijven geven nochtans aan dat in sommige van die beroepen meer dan een kwart van de huidige medewerkers binnen enkele jaren dreigt te verdwijnen door pensionering.' (Belga/KVDA)

Aan de universiteit scoren de studies rechten en ingenieur hoog, letteren en sociale wetenschappen kennen heel wat minder succes, net de richtingen waarbij afgestudeerden na een jaar vaak nog geen baan hebben. Dat meldt De Standaard. De krant vergeleek de inschrijvingscijfers van de universiteiten en hogescholen voor het academiejaar 2014-2015 met de kansen die de afgestudeerden van die richtingen hebben op de arbeidsmarkt.'Jongeren houden rekening met de vraag van de arbeidsmarkt', zegt VDAB-topman Fons Leroy. 'De inschrijvingen voor richtingen die leiden naar een knelpuntberoep, nemen toe. Maar het kan nog beter. Zo kiezen nog altijd te weinig studenten voor opleidingen in het domein van het ingenieursvak, wetenschap, technologie en wiskunde. Bedrijven geven nochtans aan dat in sommige van die beroepen meer dan een kwart van de huidige medewerkers binnen enkele jaren dreigt te verdwijnen door pensionering.' (Belga/KVDA)