Dat blijkt uit een onderzoek van Competence Centre 'Next Generation Work in samenwerking met Roularta Media Groep.

Sociale media moeten wijken voor de traditionelere aanpak wanneer schoolverlaters achter werk zoeken. Meer dan de helft, 57 procent om exact te zijn, maakt geen gebruik van sociale netwerksites om een job te vinden. Nochtans gebruiken bijna alle jongeren sociale media, zoals Facebook en Twitter, in de privésfeer.

Traditionele middelen daarentegen blijven zeer populair bij jongeren. Zo heeft 90 procent van de starters de afgelopen maanden een CV opgemaakt. 83 procent heeft het document effectief opgestuurd naar een werkgever.

Toch mogen jongeren iets meer initiatief nemen wanneer ze werk zoeken. 42 procent wacht totdat ze het laatste schooljaar hebben afgerond voor ze hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. 13 procent heeft zelfs nooit achter werk gezocht, maar kreeg een job aangeboden. Daarnaast brengt 41 procent van de schoolverlaters gedurende de eerste maanden na het afstuderen geen bezoek aan een interim-bureau of headhunter.

Net geen 60 procent van de starters heeft regelmatig jobadvertenties gelezen op internet, in magazines of kranten.

De realiteit strookt echter met het beeld dat de jongeren van zichzelf hebben. Zij vinden namelijk dat ze een zelfbesturende loopbaanattitude hebben. Zij willen naar eigen zeggen het hef in eigen handen nemen. Het valt dan ook op dat 29 procent van de ondervraagde starters tijdens het onderzoek aangaf nog geen contact te hebben opgenomen met de organisaties waar ze graag aan de slag zouden gaan.

Uit het onderzoek blijkt wel dat jongeren afwijken van de traditionele werkvisie. Hoge loonverwachtingen en het bekleden van mooie postjes moeten plaats maken voor werktevredenheid, erkenning en kansen op loopbaanontwikkeling. Daarnaast staan balans werk-privé en uitdagend werk behoorlijk hoog aangeschreven bij starters. "De 'software' lijkt het met andere woorden te halen van de 'hardware', aldus Tim Gielens, onderzoeker aan Antwerp Management School.

Jongeren hebben enerzijds een vooruitstrevende loopbaanattitude, maar grijpen anderzijds naar traditionele methoden wanneer ze de arbeidsmarkt betreden.

Prof. dr. Ans De Vos ziet een plausibele piste in de rol van het onderwijs: "We zien dat het onderwijs dikwijls focust op de eerder traditionele middelen zoals het CV ten koste van meer dynamische middelen zoals sociale media. Hier kan duidelijk nog een inhaalbeweging gemaakt worden en het onderwijs kan en moet hierop inspelen wil men de kloof tussen de loopbaanhouding van de jongeren en het gedrag dichten. Ook is meer aandacht voor netwerken nodig - niet zozeer of niet enkel netwerken via sociale media, maar ook het gebruik maken van contacten en netwerken via school, familie, vrienden om beter zicht te krijgen op jobs en ingang te vinden bij die organisaties waar men zou willen werken."

Dat blijkt uit een onderzoek van Competence Centre 'Next Generation Work in samenwerking met Roularta Media Groep. Sociale media moeten wijken voor de traditionelere aanpak wanneer schoolverlaters achter werk zoeken. Meer dan de helft, 57 procent om exact te zijn, maakt geen gebruik van sociale netwerksites om een job te vinden. Nochtans gebruiken bijna alle jongeren sociale media, zoals Facebook en Twitter, in de privésfeer. Traditionele middelen daarentegen blijven zeer populair bij jongeren. Zo heeft 90 procent van de starters de afgelopen maanden een CV opgemaakt. 83 procent heeft het document effectief opgestuurd naar een werkgever.Toch mogen jongeren iets meer initiatief nemen wanneer ze werk zoeken. 42 procent wacht totdat ze het laatste schooljaar hebben afgerond voor ze hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten. 13 procent heeft zelfs nooit achter werk gezocht, maar kreeg een job aangeboden. Daarnaast brengt 41 procent van de schoolverlaters gedurende de eerste maanden na het afstuderen geen bezoek aan een interim-bureau of headhunter.Net geen 60 procent van de starters heeft regelmatig jobadvertenties gelezen op internet, in magazines of kranten. De realiteit strookt echter met het beeld dat de jongeren van zichzelf hebben. Zij vinden namelijk dat ze een zelfbesturende loopbaanattitude hebben. Zij willen naar eigen zeggen het hef in eigen handen nemen. Het valt dan ook op dat 29 procent van de ondervraagde starters tijdens het onderzoek aangaf nog geen contact te hebben opgenomen met de organisaties waar ze graag aan de slag zouden gaan.Uit het onderzoek blijkt wel dat jongeren afwijken van de traditionele werkvisie. Hoge loonverwachtingen en het bekleden van mooie postjes moeten plaats maken voor werktevredenheid, erkenning en kansen op loopbaanontwikkeling. Daarnaast staan balans werk-privé en uitdagend werk behoorlijk hoog aangeschreven bij starters. "De 'software' lijkt het met andere woorden te halen van de 'hardware', aldus Tim Gielens, onderzoeker aan Antwerp Management School.Jongeren hebben enerzijds een vooruitstrevende loopbaanattitude, maar grijpen anderzijds naar traditionele methoden wanneer ze de arbeidsmarkt betreden. Prof. dr. Ans De Vos ziet een plausibele piste in de rol van het onderwijs: "We zien dat het onderwijs dikwijls focust op de eerder traditionele middelen zoals het CV ten koste van meer dynamische middelen zoals sociale media. Hier kan duidelijk nog een inhaalbeweging gemaakt worden en het onderwijs kan en moet hierop inspelen wil men de kloof tussen de loopbaanhouding van de jongeren en het gedrag dichten. Ook is meer aandacht voor netwerken nodig - niet zozeer of niet enkel netwerken via sociale media, maar ook het gebruik maken van contacten en netwerken via school, familie, vrienden om beter zicht te krijgen op jobs en ingang te vinden bij die organisaties waar men zou willen werken."