"De sanctiecommissie van het CBFA heeft na een grondig onderzoek van alle elementen van het dossier op 16 maart 2010 beslist dat Didier Bellens de regels inzake misbruik van voorkennis niet heeft overtreden. Er was dus geen reden om hem een administratieve boete op te leggen", luidt het.

Volgens Theo Dilisen, voorzitter van de raad van bestuur, heeft de raad van bestuur ook "de elementen van een mogelijk belangenconflict in hoofde van de gedelegeerd bestuurder en de elementen van goed bestuur onderzocht".

De raad van bestuur heeft, aldus Dilisen, kennis genomen van de verklaring van Bellens "dat zijn vermogen een kleine investering, met name 14.000 aandelen, in Telindus bevatte op het ogenblik dat Belgacom beslist heeft om een openbaar bod uit te brengen op Telindus in de zomer van 2005, maar dat gezien de bedragen waarover sprake, zijn persoonlijk belang onvoldoende was om zijn stemgedrag te beïnvloeden en dat er bijgevolg geen verplichting was om de regels inzake belangenconflict toe te passen".

"Bovendien heeft de toestand die op dat ogenblik bestond geen nadelige financiële impact gehad op Belgacom", luidt het besluit van het persbericht van Belgacom.

"De sanctiecommissie van het CBFA heeft na een grondig onderzoek van alle elementen van het dossier op 16 maart 2010 beslist dat Didier Bellens de regels inzake misbruik van voorkennis niet heeft overtreden. Er was dus geen reden om hem een administratieve boete op te leggen", luidt het. Volgens Theo Dilisen, voorzitter van de raad van bestuur, heeft de raad van bestuur ook "de elementen van een mogelijk belangenconflict in hoofde van de gedelegeerd bestuurder en de elementen van goed bestuur onderzocht". De raad van bestuur heeft, aldus Dilisen, kennis genomen van de verklaring van Bellens "dat zijn vermogen een kleine investering, met name 14.000 aandelen, in Telindus bevatte op het ogenblik dat Belgacom beslist heeft om een openbaar bod uit te brengen op Telindus in de zomer van 2005, maar dat gezien de bedragen waarover sprake, zijn persoonlijk belang onvoldoende was om zijn stemgedrag te beïnvloeden en dat er bijgevolg geen verplichting was om de regels inzake belangenconflict toe te passen"."Bovendien heeft de toestand die op dat ogenblik bestond geen nadelige financiële impact gehad op Belgacom", luidt het besluit van het persbericht van Belgacom.