De OECD Employment Outlook 2015 toont aan dat momenteel ongeveer 42 miljoen mensen in de OESO-zone mensen zonder werk zitten. Dat zijn er 3 miljoen minder dan in 2014, maar nog steeds 10 miljoen meer dan voor de crisis.

De OESO verwacht dat de werkloosheidsgraad in de 34 OESO-landen de komende 18 maanden verder daalt tot 6,5 procent in het laatste kwartaal van 2016. Er is weinig hoop dat het snel betert in Griekenland en Spanje, landen die kampen met een werkloosheidsgraad van boven de 20 procent.

Langdurige werkloosheid

Volgens de Outlook blijft de langdurige werkloosheid op een 'onaanvaardbaar hoog' peil. Meer dan één op de drie werkzoekenden in de OESO-zone zit al 12 maanden of langer zonder werk, wat overeenkomt met 15,7 miljoen mensen. Dat is een stijging met 77,2 procent sinds eind 2007. Meer dan de helft van die groep zit al twee jaar of langer zonder werk, wat hun kansen om opnieuw aan de slag te raken aanzienlijk doet krimpen.

Jongerenwerkloosheid

Ook de hoge en hardnekkige werkloosheid onder jongeren baart de OESO zorgen. Terwijl de jongerenwerkloosheid in de zwaarst getroffen landen in Zuid-Europa een hoogtepunt heeft bereikt, blijft de werkloosheid onder jongeren boven het pre-crisispeil in bijna alle OESO-landen. Het aandeel van de jongeren die geen baan hebben, en noch onderwijs of een opleiding volgen, de zogenaamde NEET-groep ('Not in Education, Employment, or Training', blijft in ruim driekwart van de OESO-landen onder het peil van voor 2007 voor de 20- tot 24-jarigen. In bijna tweederde van de landen is dat het geval voor de 25 tot 29 jarigen.

Littekens van de crisis

"De tijd dringt om te voorkomen dat de littekens van de crisis permanent blijven, met miljoenen werknemers die gevangen zitten aan de onderkant van de economische ladder," aldus OESO-secretaris-generaal Angel Gurría, die het rapport toelichtte in Parijs.

Volgens Gurria bestaat het gevaar erin dat de ongelijkheid als gevolg van de aanslepende crisis verder toeneemt, terwijl die ongelijkheid zich vandaag al op een veel te hoog peil bevindt. "Regeringen moeten nu handelen om te voorkomen dat het aantal mensen dat verstrikt zit in chronische werkloosheid, of pendelt tussen werkloosheid en onderbetaalde jobs, verder toeneemt", aldus Gurria.

Deeltijds werken

Uit het OESO-rapport blijkt nog dat het deeltijds werk aan belang wint. Het aandeel van deeltijdse werknemers is gestegen van 18,6 procent voor de crisis tot 20,6 procent nu. Het deeltijdse werk noteert het hoogst in Nederland (51,7 procent), Zwitserland (36,8 procent) en ligt boven de 25 procent in Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk.

In veel landen hebben de mensen zelf gekozen om deeltijds te werken, maar in landen als Griekenland, Italië en Spanje, zijn veel part-timers eigenlijk op zoek naar een voltijdse baan, luidt het.

(BO)

De OECD Employment Outlook 2015 toont aan dat momenteel ongeveer 42 miljoen mensen in de OESO-zone mensen zonder werk zitten. Dat zijn er 3 miljoen minder dan in 2014, maar nog steeds 10 miljoen meer dan voor de crisis.De OESO verwacht dat de werkloosheidsgraad in de 34 OESO-landen de komende 18 maanden verder daalt tot 6,5 procent in het laatste kwartaal van 2016. Er is weinig hoop dat het snel betert in Griekenland en Spanje, landen die kampen met een werkloosheidsgraad van boven de 20 procent.Volgens de Outlook blijft de langdurige werkloosheid op een 'onaanvaardbaar hoog' peil. Meer dan één op de drie werkzoekenden in de OESO-zone zit al 12 maanden of langer zonder werk, wat overeenkomt met 15,7 miljoen mensen. Dat is een stijging met 77,2 procent sinds eind 2007. Meer dan de helft van die groep zit al twee jaar of langer zonder werk, wat hun kansen om opnieuw aan de slag te raken aanzienlijk doet krimpen.Ook de hoge en hardnekkige werkloosheid onder jongeren baart de OESO zorgen. Terwijl de jongerenwerkloosheid in de zwaarst getroffen landen in Zuid-Europa een hoogtepunt heeft bereikt, blijft de werkloosheid onder jongeren boven het pre-crisispeil in bijna alle OESO-landen. Het aandeel van de jongeren die geen baan hebben, en noch onderwijs of een opleiding volgen, de zogenaamde NEET-groep ('Not in Education, Employment, or Training', blijft in ruim driekwart van de OESO-landen onder het peil van voor 2007 voor de 20- tot 24-jarigen. In bijna tweederde van de landen is dat het geval voor de 25 tot 29 jarigen."De tijd dringt om te voorkomen dat de littekens van de crisis permanent blijven, met miljoenen werknemers die gevangen zitten aan de onderkant van de economische ladder," aldus OESO-secretaris-generaal Angel Gurría, die het rapport toelichtte in Parijs. Volgens Gurria bestaat het gevaar erin dat de ongelijkheid als gevolg van de aanslepende crisis verder toeneemt, terwijl die ongelijkheid zich vandaag al op een veel te hoog peil bevindt. "Regeringen moeten nu handelen om te voorkomen dat het aantal mensen dat verstrikt zit in chronische werkloosheid, of pendelt tussen werkloosheid en onderbetaalde jobs, verder toeneemt", aldus Gurria. Uit het OESO-rapport blijkt nog dat het deeltijds werk aan belang wint. Het aandeel van deeltijdse werknemers is gestegen van 18,6 procent voor de crisis tot 20,6 procent nu. Het deeltijdse werk noteert het hoogst in Nederland (51,7 procent), Zwitserland (36,8 procent) en ligt boven de 25 procent in Oostenrijk, België, Denemarken, Duitsland, Noorwegen, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. In veel landen hebben de mensen zelf gekozen om deeltijds te werken, maar in landen als Griekenland, Italië en Spanje, zijn veel part-timers eigenlijk op zoek naar een voltijdse baan, luidt het.(BO)