Het aantal werklozen in ons land is in april op jaarbasis licht gedaald, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).

De RVA telde in april 419.521 volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekende werklozen. Dat zijn er in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar 1.105 minder, wat overeenstemt met een lichte daling met 0,3 procent.

Wordt het gemiddelde over de laatste drie maanden vergeleken met dezelfde periode in 2012, dan is er een toename met 2,8 procent.

De evolutie van de werkloosheid verschilt wel tussen mannen en vrouwen. Op jaarbasis kwamen er 5.278 werkloze mannen (+2,3 procent) bij, terwijl het aantal werkloze vrouwen daalde met 6.383 (-3,3 procent).

Ook wat de leeftijdscategorieën betreft, verschilt de tendens. De jeugdwerkloosheid groeit met 2.267 of 4,2 procent tot 56.419 jongeren, terwijl er bij werkzoekende werklozen van 50 jaar en ouder in april een daling met 2.439 of 2,3 procent werd genoteerd.

In Vlaanderen werden in april 154.887 volledig werklozen geteld, of 277 meer dan april 2012 (+ 0,2 procent). Wallonië telde 189.182 volledig werklozen, 195 meer dan vorig jaar (+ 0,1 procent). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deed het beter: 75.452 volledig werklozen, of 1.577 minder dan in april vorig jaar (- 2 procent).

De tijdelijke werkloosheid steeg met 10.198 eenheden vorige maand, 'als gevolg van het slechte weer en de economische verzwakking', om uit te komen op 200.173 eenheden (+ 5,4 procent). (Belga/BO)

Het aantal werklozen in ons land is in april op jaarbasis licht gedaald, blijkt uit cijfers van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).De RVA telde in april 419.521 volledig uitkeringsgerechtigde werkzoekende werklozen. Dat zijn er in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar 1.105 minder, wat overeenstemt met een lichte daling met 0,3 procent. Wordt het gemiddelde over de laatste drie maanden vergeleken met dezelfde periode in 2012, dan is er een toename met 2,8 procent. De evolutie van de werkloosheid verschilt wel tussen mannen en vrouwen. Op jaarbasis kwamen er 5.278 werkloze mannen (+2,3 procent) bij, terwijl het aantal werkloze vrouwen daalde met 6.383 (-3,3 procent). Ook wat de leeftijdscategorieën betreft, verschilt de tendens. De jeugdwerkloosheid groeit met 2.267 of 4,2 procent tot 56.419 jongeren, terwijl er bij werkzoekende werklozen van 50 jaar en ouder in april een daling met 2.439 of 2,3 procent werd genoteerd. In Vlaanderen werden in april 154.887 volledig werklozen geteld, of 277 meer dan april 2012 (+ 0,2 procent). Wallonië telde 189.182 volledig werklozen, 195 meer dan vorig jaar (+ 0,1 procent). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest deed het beter: 75.452 volledig werklozen, of 1.577 minder dan in april vorig jaar (- 2 procent). De tijdelijke werkloosheid steeg met 10.198 eenheden vorige maand, 'als gevolg van het slechte weer en de economische verzwakking', om uit te komen op 200.173 eenheden (+ 5,4 procent). (Belga/BO)