De privésector in de VS nam in juli 71.000 mensen in dienst, wat minder was dan gehoopt. Het oorspronkelijke cijfer voor juni werd bovendien neerwaarts bijgesteld tot 31.000 aanwervingen.

Maar tegenover de banenwinst staat er een groter banenverlies van 131.000, terwijl analisten rekening hielden met 87.000 nieuwe werklozen.

Het is al voor de tweede maand op rij dat er meer jobs sneuvelen dan er gecreëerd worden. Tot nu toe wordt er vooral bij overheidsdiensten werk gecreëerd.

Sinds de recessie in december 2007 aan zijn kaalslag begon, gingen er naar schatting 8,4 miljoen banen verloren in de VS. Aangezien het land geen socialezekerheidstelsel kent zoals in Europa, is een banenverlies van die omvang catastrofaal voor de consumptie. De consumptie wordt namelijk beschouwd als de motor van de economische groei.

De privésector in de VS nam in juli 71.000 mensen in dienst, wat minder was dan gehoopt. Het oorspronkelijke cijfer voor juni werd bovendien neerwaarts bijgesteld tot 31.000 aanwervingen.Maar tegenover de banenwinst staat er een groter banenverlies van 131.000, terwijl analisten rekening hielden met 87.000 nieuwe werklozen. Het is al voor de tweede maand op rij dat er meer jobs sneuvelen dan er gecreëerd worden. Tot nu toe wordt er vooral bij overheidsdiensten werk gecreëerd. Sinds de recessie in december 2007 aan zijn kaalslag begon, gingen er naar schatting 8,4 miljoen banen verloren in de VS. Aangezien het land geen socialezekerheidstelsel kent zoals in Europa, is een banenverlies van die omvang catastrofaal voor de consumptie. De consumptie wordt namelijk beschouwd als de motor van de economische groei.