In juli zijn er in ons land 2.117 uitkeringsgerechtigde werklozen - of 0,5 procent - bijgekomen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat brengt het totaal op 420.349 werklozen met een uitkering.

Bij de mannen kwamen er 2,9 procent of 6.594 werklozen bij. De werkloosheid bij de vrouwen daalde met 4.477, of 2,3 procent in vergelijking met juli vorig jaar.

België telt meer mannelijke (231.283) dan vrouwelijke volledig vergoede werklozen (189.066). De mannen vertegenwoordigen daarmee 55 procent van de populatie van de volledige werklozen.

De werkloosheid stijgt enkel in Vlaanderen. Daar zijn er 4.114 werklozen meer dan een jaar eerder, of een stijging met 2,7 procent. In Wallonië blijft het werkloosheidscijfer min of meer gelijk (- 19 werklozen). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt zelfs 1.978 werklozen (- 2,5 procent) minder.

Bij de jongeren (- 25 jaar) steeg de werkloosheid iets meer (1,2 procent) dan bij de 50-plussers (1 procent). De middenleeftijdsgroep kende een geringere stijging (0,2 procent).

Het aantal langdurige werklozen - tussen 1 en 2 jaar - is in juli met 1,7 procent toegenomen, terwijl de RVA in diezelfde maand een opmerkelijke daling van de tijdelijke werkloosheid (- 22,8 procent) vaststelde. Gemiddeld over de laatste drie maanden nam de tijdelijke werkloosheid - in vergelijking met dezelfde periode in 2012 - met 5,9 procent toe.

In vergelijking met juni van dit jaar is het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in België met 2,6 procent gedaald. (BO)

In juli zijn er in ons land 2.117 uitkeringsgerechtigde werklozen - of 0,5 procent - bijgekomen in vergelijking met dezelfde maand vorig jaar. Dat brengt het totaal op 420.349 werklozen met een uitkering.Bij de mannen kwamen er 2,9 procent of 6.594 werklozen bij. De werkloosheid bij de vrouwen daalde met 4.477, of 2,3 procent in vergelijking met juli vorig jaar. België telt meer mannelijke (231.283) dan vrouwelijke volledig vergoede werklozen (189.066). De mannen vertegenwoordigen daarmee 55 procent van de populatie van de volledige werklozen. De werkloosheid stijgt enkel in Vlaanderen. Daar zijn er 4.114 werklozen meer dan een jaar eerder, of een stijging met 2,7 procent. In Wallonië blijft het werkloosheidscijfer min of meer gelijk (- 19 werklozen). Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt zelfs 1.978 werklozen (- 2,5 procent) minder. Bij de jongeren (- 25 jaar) steeg de werkloosheid iets meer (1,2 procent) dan bij de 50-plussers (1 procent). De middenleeftijdsgroep kende een geringere stijging (0,2 procent). Het aantal langdurige werklozen - tussen 1 en 2 jaar - is in juli met 1,7 procent toegenomen, terwijl de RVA in diezelfde maand een opmerkelijke daling van de tijdelijke werkloosheid (- 22,8 procent) vaststelde. Gemiddeld over de laatste drie maanden nam de tijdelijke werkloosheid - in vergelijking met dezelfde periode in 2012 - met 5,9 procent toe.In vergelijking met juni van dit jaar is het aantal uitkeringsgerechtigde werklozen in België met 2,6 procent gedaald. (BO)