De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) noteerde in oktober van dit jaar 14 502 meer uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (+3,5%) dan in oktober 2012, wat overeenstemt met een stijging met 3,5%. Bij de mannen was er een toename met 12 708 (+ 5,7%) werklozen. Bij de vrouwen is er een beperktere toename met 1 794 (+ 0,9%). In vergelijking met september nam de werkloosheid in België af met 5 procent.

Wat de gewesten betreft vallen er rake klappen in Vlaanderen, waar er in oktober 10 339 volledig werklozen zijn bijgekomen. Dat zijn er (+ 7,0%) meer dan een jaar eerder. Vlaanderen telt er nu 158 895. Het Waals Gewest telde er 192 598, of 3 351 meer (+ 1,8%) dan in oktober 2012. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huisvest 75 748 volledig werklozen, of 812 meer (+ 1,1%) dan een jaar geleden.

Onder de jongeren (- 25 jaar) was er een stijging met 2,3%, terwijl er in oktober 5,4 procent meer werkloze 50-plussers het statuut van volledige uitkeringsgerechtigde werkloze kregen.

In oktober was er ook sprake van een opmerkelijke stijging van het aantal 'kortdurig' werklozen (minder dan 1 jaar werkloos) met 11 222 (+ 7,4%), en van langdurig werklozen (tot 2 jaar werkloos) met 4 585 (+ 6,3%). Tegelijk was er een afname van het aantal werklozen dat langer dan 2 jaar zonder werk zit met 1 305 (- 0,7%). (BO)

De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) noteerde in oktober van dit jaar 14 502 meer uitkeringsgerechtigde volledig werklozen (+3,5%) dan in oktober 2012, wat overeenstemt met een stijging met 3,5%. Bij de mannen was er een toename met 12 708 (+ 5,7%) werklozen. Bij de vrouwen is er een beperktere toename met 1 794 (+ 0,9%). In vergelijking met september nam de werkloosheid in België af met 5 procent.Wat de gewesten betreft vallen er rake klappen in Vlaanderen, waar er in oktober 10 339 volledig werklozen zijn bijgekomen. Dat zijn er (+ 7,0%) meer dan een jaar eerder. Vlaanderen telt er nu 158 895. Het Waals Gewest telde er 192 598, of 3 351 meer (+ 1,8%) dan in oktober 2012. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest huisvest 75 748 volledig werklozen, of 812 meer (+ 1,1%) dan een jaar geleden.Onder de jongeren (- 25 jaar) was er een stijging met 2,3%, terwijl er in oktober 5,4 procent meer werkloze 50-plussers het statuut van volledige uitkeringsgerechtigde werkloze kregen.In oktober was er ook sprake van een opmerkelijke stijging van het aantal 'kortdurig' werklozen (minder dan 1 jaar werkloos) met 11 222 (+ 7,4%), en van langdurig werklozen (tot 2 jaar werkloos) met 4 585 (+ 6,3%). Tegelijk was er een afname van het aantal werklozen dat langer dan 2 jaar zonder werk zit met 1 305 (- 0,7%). (BO)