De bijna 64-jarige Gentenaar gaat de komende vijf jaar de Nationale Bank leiden. Hij volgt Guy Quaden op, die op 1 april met pensioen gaat.

Coene was van 1995 tot 1999 gecoöpteerd senator voor de VLD en ging nadien als kabinetschef aan de slag bij toenmalig premier Guy Verhofstadt. In 2003 kwam hij bij de NBB terecht, eerst als directeur en later als vicegouverneur. Coene werd ondertussen ook minister van Staat.

De federale regering vernieuwde vrijdag nog het mandaat van vier leden van het directiecomité. Het gaat om Jan Smets, Marcia De Wachter, Françoise Masai en Jean Hilgers. Zij mogen 6 jaar langer in het directiecomité zetelen.

De ministerraad keurde vrijdag ook een kb (koninklijk besluit) goed dat de hervorming van het toezicht op de financiële markten uitvoert. Door dat besluit, dat op 1 april van kracht wordt, krijgt NBB een belangrijke taak toebedeeld als toezichthouder.

De bijna 64-jarige Gentenaar gaat de komende vijf jaar de Nationale Bank leiden. Hij volgt Guy Quaden op, die op 1 april met pensioen gaat. Coene was van 1995 tot 1999 gecoöpteerd senator voor de VLD en ging nadien als kabinetschef aan de slag bij toenmalig premier Guy Verhofstadt. In 2003 kwam hij bij de NBB terecht, eerst als directeur en later als vicegouverneur. Coene werd ondertussen ook minister van Staat. De federale regering vernieuwde vrijdag nog het mandaat van vier leden van het directiecomité. Het gaat om Jan Smets, Marcia De Wachter, Françoise Masai en Jean Hilgers. Zij mogen 6 jaar langer in het directiecomité zetelen.De ministerraad keurde vrijdag ook een kb (koninklijk besluit) goed dat de hervorming van het toezicht op de financiële markten uitvoert. Door dat besluit, dat op 1 april van kracht wordt, krijgt NBB een belangrijke taak toebedeeld als toezichthouder.