Van de 533 bevraagde werkgevers geeft 63 procent aan dat het absenteïsme in hun onderneming lager ligt dan het gemiddelde van 12 dagen per jaar. Slechts bij een kleine 10 procent ligt het absenteïsme hoger.

Uit het onderzoek blijkt ook dat op het begrip absenteïsme bij de helft van de kmo's een taboe rust. Slechts 33 procent van de bevraagde kmo-werkgevers denkt dat een preventiebeleid in dat verband loont. Dat percentage beweert het meest baat te hebben bij een kleiner aantal afwezigheden (58 procent) en een hogere productiviteit (31 procent). Preventieve acties bij kmo's bestaan bijvoorbeeld uit medisch onderzoek (73 procent), aandacht voor ergonomie (51 procent), gepaste opleidingen (40 procent) en het stimuleren van bewegingen (19 procent).

Vier op de tien kmo's verwachten wel externe steun voor een eigen welzijnsbeleid. Die steun zou dan moeten komen van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, waarvan het aanbod volgens Unizo niet altijd afgestemd is op de kleinste werkgevers.

Als er dan toch een kmo-werknemer getroffen wordt door ziekte wordt zijn of haar afwezigheid in de meeste gevallen opgevangen door de collega's. Zeven op de tien kmo-werkgevers doet niet snel een beroep op een controlearts om de afwezige thuis te controleren. Dat zou volgens Unizo te duur en administratief te belastend zijn. Unizo pleit voor een eenvoudiger, goedkoper systeem plus een sensibilseringscampagne "om de minderheid van huisartsen die vlotjes een ziektebriefje schrijven te responsabiliseren én ook de werknemers aan te sporen geen misbruik te maken van ziekteperiodes".

Van de 533 bevraagde werkgevers geeft 63 procent aan dat het absenteïsme in hun onderneming lager ligt dan het gemiddelde van 12 dagen per jaar. Slechts bij een kleine 10 procent ligt het absenteïsme hoger. Uit het onderzoek blijkt ook dat op het begrip absenteïsme bij de helft van de kmo's een taboe rust. Slechts 33 procent van de bevraagde kmo-werkgevers denkt dat een preventiebeleid in dat verband loont. Dat percentage beweert het meest baat te hebben bij een kleiner aantal afwezigheden (58 procent) en een hogere productiviteit (31 procent). Preventieve acties bij kmo's bestaan bijvoorbeeld uit medisch onderzoek (73 procent), aandacht voor ergonomie (51 procent), gepaste opleidingen (40 procent) en het stimuleren van bewegingen (19 procent). Vier op de tien kmo's verwachten wel externe steun voor een eigen welzijnsbeleid. Die steun zou dan moeten komen van de Externe Dienst voor Preventie en Bescherming op het Werk, waarvan het aanbod volgens Unizo niet altijd afgestemd is op de kleinste werkgevers.Als er dan toch een kmo-werknemer getroffen wordt door ziekte wordt zijn of haar afwezigheid in de meeste gevallen opgevangen door de collega's. Zeven op de tien kmo-werkgevers doet niet snel een beroep op een controlearts om de afwezige thuis te controleren. Dat zou volgens Unizo te duur en administratief te belastend zijn. Unizo pleit voor een eenvoudiger, goedkoper systeem plus een sensibilseringscampagne "om de minderheid van huisartsen die vlotjes een ziektebriefje schrijven te responsabiliseren én ook de werknemers aan te sporen geen misbruik te maken van ziekteperiodes".