Anthonissen beroept zich op artikel 375 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen dat de belastingdirecteur uitspraak doet over de bezwaren die de belastingplichtige opwerpt na een belastingaanslag. De top van de federale overheidsdienst Financiën had eerder geprobeerd dat te beletten.

"Nadat dit mislukt was, geeft de staatssecretaris, die nochtans prat gaat op zijn faam als corruptiebestrijder, een blaam aan de verkeerde", poneert Anthonissen via zijn raadsman Hugo Coveliers. "De staatssecretaris begaat een ernstige aantasting van de meningsvrijheid en legitimeert een zware poging tot intimidatie van een ambtenaar die zijn werk doet."

De topman van de BBI, Frank Philipsen, wilde voor Anthonissen een lichtere tuchtsanctie, een terechtwijzing. Maar Crombez ging dus een stap verder.

Karel Anthonissen gaat in verhaal bij de Raad van State "aangezien zijn recht op vrije meningsuiting duidelijk werd geschonden en zodoende ook de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en van de Grondwet". Hij doet deze stap ook "om soortgelijke intimidaties te vermijden".

Anthonissen beroept zich op artikel 375 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen dat de belastingdirecteur uitspraak doet over de bezwaren die de belastingplichtige opwerpt na een belastingaanslag. De top van de federale overheidsdienst Financiën had eerder geprobeerd dat te beletten."Nadat dit mislukt was, geeft de staatssecretaris, die nochtans prat gaat op zijn faam als corruptiebestrijder, een blaam aan de verkeerde", poneert Anthonissen via zijn raadsman Hugo Coveliers. "De staatssecretaris begaat een ernstige aantasting van de meningsvrijheid en legitimeert een zware poging tot intimidatie van een ambtenaar die zijn werk doet."De topman van de BBI, Frank Philipsen, wilde voor Anthonissen een lichtere tuchtsanctie, een terechtwijzing. Maar Crombez ging dus een stap verder.Karel Anthonissen gaat in verhaal bij de Raad van State "aangezien zijn recht op vrije meningsuiting duidelijk werd geschonden en zodoende ook de bepalingen van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens en van de Grondwet". Hij doet deze stap ook "om soortgelijke intimidaties te vermijden".