De schorsing als ordemaatregel gaat in vanaf 4 mei.

Begin maart had Anthonissen voormalig minister van Financiën Koen Geens en Hans D'Hondt, de topman van de FOD Financiën, ervan beschuldigd van fraude geen prioriteit te maken.

Daarop diende D'Hondt in persoonlijke naam een strafklacht in tegen Anthonissen wegens laster. Ook huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt en BBI-topman Frank Philipsen werden op de hoogte gebracht van die klacht.

Anthonissen ontving naar eigen zeggen dinsdag de beslissing via e-mail. Het schorsingsbesluit werd ondertekend door BBI-topman Philipsen. Bij de overwegingen wordt aangevoerd dat een preventieve maatregel aangewezen is om de integriteit en geloofwaardigheid van de administratie te vrijwaren en dat ook de goede werking van de diensten moet gewaarborgd blijven. Bovendien wordt het in het belang van de dienst genoemd dat Anthonissen het contact met belastingplichtigen en de toegang tot fiscale dossiers wordt ontzegd, en dat een schorsing zich derhalve opdringt.

Begin deze maand had de Gentse BBI-directeur, ook al via Twitter, laten weten dat de FOD Financiën van plan was hem te schorsen. In een brief waaruit dat voornemen moest blijken, luidde het dat Anthonissen, door het 'publiekelijk bekritiseren van D'Hondt en het in vraag stellen van de in het verleden getroffen maatregelen van het Departement ter bestrijding en voorkoming van de belastingontduiking (...) de goede faam en het imago van de fiscale administraties bij de belastingplichtigen ernstige schade toegebracht (had)'. (Belga/BO)

De schorsing als ordemaatregel gaat in vanaf 4 mei. Begin maart had Anthonissen voormalig minister van Financiën Koen Geens en Hans D'Hondt, de topman van de FOD Financiën, ervan beschuldigd van fraude geen prioriteit te maken.Daarop diende D'Hondt in persoonlijke naam een strafklacht in tegen Anthonissen wegens laster. Ook huidig minister van Financiën Johan Van Overtveldt en BBI-topman Frank Philipsen werden op de hoogte gebracht van die klacht. Anthonissen ontving naar eigen zeggen dinsdag de beslissing via e-mail. Het schorsingsbesluit werd ondertekend door BBI-topman Philipsen. Bij de overwegingen wordt aangevoerd dat een preventieve maatregel aangewezen is om de integriteit en geloofwaardigheid van de administratie te vrijwaren en dat ook de goede werking van de diensten moet gewaarborgd blijven. Bovendien wordt het in het belang van de dienst genoemd dat Anthonissen het contact met belastingplichtigen en de toegang tot fiscale dossiers wordt ontzegd, en dat een schorsing zich derhalve opdringt. Begin deze maand had de Gentse BBI-directeur, ook al via Twitter, laten weten dat de FOD Financiën van plan was hem te schorsen. In een brief waaruit dat voornemen moest blijken, luidde het dat Anthonissen, door het 'publiekelijk bekritiseren van D'Hondt en het in vraag stellen van de in het verleden getroffen maatregelen van het Departement ter bestrijding en voorkoming van de belastingontduiking (...) de goede faam en het imago van de fiscale administraties bij de belastingplichtigen ernstige schade toegebracht (had)'. (Belga/BO)