Van Gerven was advocaat en hoogleraar en vicerector van de KU Leuven. In 1982 werd hij voorzitter, later erevoorzitter, van de toenmalige Bankcommissie, de voorloper van de CBFA, nu FSMA. Hij bleef tot 1988 bij de Bankcommissie, toen hij als advocaat-generaal aangesteld werd bij het Hof van Justitie. Hij bleef er zes jaar en het was niet zijn enige Europese ervaring. Zo was hij in 1999 lid van de onafhankelijke commissie van experts die zich boog over de werking van de Europese Commissie, meldt de FSMA.

"Hij publiceerde talrijke juridische standaardwerken en wetenschappelijke artikelen. In 1993 werd hij uit erkentelijkheid voor de vele diensten die hij aan het land had bewezen, in de adelstand verheven met de titel van baron", klinkt het.

Die expertise werd een zestal jaar geleden nogmaals aangegrepen, toen de bankencrisis de grondvesten van de sector deed daveren. Zo werd hij door het Brusselse hof van beroep mede aangesteld als expert in de zaak-Fortis om de verkoop aan BNP Paribas te beoordelen. Het hof van beroep had daarbij die verkoop bevroren en beslist dat de aandeelhouders zich erover moesten uitspreken - later volgde hun goedkeuring.

En daar bleef het niet bij. Ook de gemengde bijzondere bankencommissie van Kamer en Senaat stelde hem aan als expert in het parlementaire onderzoek naar de bankencrisis. De comissie stelde onder meer aanbevelingen op om een nieuwe bankencrisis te vermijden.

"Baron Van Gerven zal in de herinnering blijven voortleven, niet alleen om zijn onbetwistbare professionele kwaliteiten maar ook om zijn buitengewone intelligentie, zijn Europese blik en zijn grote menselijke kwaliteiten", besluit de FSMA. (Belga/BO)

Van Gerven was advocaat en hoogleraar en vicerector van de KU Leuven. In 1982 werd hij voorzitter, later erevoorzitter, van de toenmalige Bankcommissie, de voorloper van de CBFA, nu FSMA. Hij bleef tot 1988 bij de Bankcommissie, toen hij als advocaat-generaal aangesteld werd bij het Hof van Justitie. Hij bleef er zes jaar en het was niet zijn enige Europese ervaring. Zo was hij in 1999 lid van de onafhankelijke commissie van experts die zich boog over de werking van de Europese Commissie, meldt de FSMA. "Hij publiceerde talrijke juridische standaardwerken en wetenschappelijke artikelen. In 1993 werd hij uit erkentelijkheid voor de vele diensten die hij aan het land had bewezen, in de adelstand verheven met de titel van baron", klinkt het. Die expertise werd een zestal jaar geleden nogmaals aangegrepen, toen de bankencrisis de grondvesten van de sector deed daveren. Zo werd hij door het Brusselse hof van beroep mede aangesteld als expert in de zaak-Fortis om de verkoop aan BNP Paribas te beoordelen. Het hof van beroep had daarbij die verkoop bevroren en beslist dat de aandeelhouders zich erover moesten uitspreken - later volgde hun goedkeuring. En daar bleef het niet bij. Ook de gemengde bijzondere bankencommissie van Kamer en Senaat stelde hem aan als expert in het parlementaire onderzoek naar de bankencrisis. De comissie stelde onder meer aanbevelingen op om een nieuwe bankencrisis te vermijden. "Baron Van Gerven zal in de herinnering blijven voortleven, niet alleen om zijn onbetwistbare professionele kwaliteiten maar ook om zijn buitengewone intelligentie, zijn Europese blik en zijn grote menselijke kwaliteiten", besluit de FSMA. (Belga/BO)