Begin 2014 kwam de jongerenwerkloosheidsgraad uit op 26,3 procent, een jaar later op 20,4 procent (-5,8 procentpunt). Dat blijkt vrijdag uit de eerste cijfers voor 2015 van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de federale overheidsdienst Economie.

Ook tegenover eind 2014 is er een daling, toen de werkloosheidsgraad bij de jongeren op 22,2 procent stond. Enkel bij de jongeren daalt de werkloosheid overigens, maar dat staat dan weer tegenover de veel grote werkloosheid an sich in de jongste categorie.

Algemene werkloosheidsgraad

De algemene werkloosheidsgraad (15-64) kwam in het eerste kwart uit op 8,8 procent, een status quo op jaarbasis en lichte stijging tegenover de 8,6 procent de drie maanden voordien. De laatste stijging zit overigens volledig bij de mannen (van 9 naar 9,5 procent).

De algemene werkloosheid stabiliseerde op kwartaalbasis in Brussel (17,8 procent), in Vlaanderen is er een lichte stijging tot 5,5 procent en in Wallonië een stijging met een half procentpunt tot 12,3 procent.

En dan nog even het tegenovergestelde, de werkgelegenheidsgraad. Die kwam voor de 20-64 jarigen in het eerste kwartaal uit op 67,4 procent, ver verwijderd van de EU2020-doelstelling van 73,2 procent. Het aandeel werkenden daalde tegenover eind 2014 (67,6 procent) maar steeg op jaarbasis(67 procent).

De cijfers zijn voor de vergelijkbaarheid berekend volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau. (Belga/NS)

Begin 2014 kwam de jongerenwerkloosheidsgraad uit op 26,3 procent, een jaar later op 20,4 procent (-5,8 procentpunt). Dat blijkt vrijdag uit de eerste cijfers voor 2015 van de Enquête naar de Arbeidskrachten van de federale overheidsdienst Economie. Ook tegenover eind 2014 is er een daling, toen de werkloosheidsgraad bij de jongeren op 22,2 procent stond. Enkel bij de jongeren daalt de werkloosheid overigens, maar dat staat dan weer tegenover de veel grote werkloosheid an sich in de jongste categorie. De algemene werkloosheidsgraad (15-64) kwam in het eerste kwart uit op 8,8 procent, een status quo op jaarbasis en lichte stijging tegenover de 8,6 procent de drie maanden voordien. De laatste stijging zit overigens volledig bij de mannen (van 9 naar 9,5 procent). De algemene werkloosheid stabiliseerde op kwartaalbasis in Brussel (17,8 procent), in Vlaanderen is er een lichte stijging tot 5,5 procent en in Wallonië een stijging met een half procentpunt tot 12,3 procent. En dan nog even het tegenovergestelde, de werkgelegenheidsgraad. Die kwam voor de 20-64 jarigen in het eerste kwartaal uit op 67,4 procent, ver verwijderd van de EU2020-doelstelling van 73,2 procent. Het aandeel werkenden daalde tegenover eind 2014 (67,6 procent) maar steeg op jaarbasis(67 procent). De cijfers zijn voor de vergelijkbaarheid berekend volgens de definities van het Internationaal Arbeidsbureau. (Belga/NS)