Sinds de bekendmaking van de deal met Ahold afgelopen woensdag, verdedigt Frans Muller de transactie voortdurend. De topman van Delhaize verschafte samen met de CEO van Ahold Dick Boer en de rest van het topkader een eerste keer uitleg aan analisten en pers. Donderdag trok Muller naar Londen om er te praten met analisten en belangrijke investeerders. Dat is ook nodig, want de aandelenruil, zonder cash en met een overwicht voor Ahold, zorgde voor deining op de markten. Na de aankondiging steeg de koers van Ahold en daalde die van Delhaize. Ook analisten reageerden niet onverdeeld positief. "Dat is nog zeer vriendelijk uitgedrukt", zegt Muller die vandaag nog eens de deal verdedigt in een reeks interviews. "Ik begrijp de teleurstelling van sommigen en we hebben natuurlijk wat uit te leggen. Na het eerste perslek van 8 mei leefde de hoop van beleggers dat het een klassieke overname werd, wat ook een hogere meerprijs impliceert dan wanneer bedrijven samensmelten. Toen er een merger of equals werd aangekondigd, botste dat met de verwachtingen."

"Maar 10 procent is een goede premie voor een fusie, zeker omdat het beste nog moet komen. Het streefdoel aan jaarlijks 500 miljoen euro aan synergie (besparingen en extra winst, nvdr) zijn 50/50 verdeeld. En dat terwijl de eigendomsverhouding in het nieuwe bedrijf ongeveer 60 procent Ahold is en 40 procent Delhaize. Het is een complexe berekening, maar dat maakt het nog aantrekkelijker voor de aandeelhouders van Delhaize, omdat het bedrijf er verhoudingsgewijs meer van zal profiteren. Alleen moet een belegger dan op iets langere termijn kijken, dan is er een potentieel een fantastisch rendement. Mensen die hoopten om via een overnamescenario hun investering in twaalf maanden terug te verdienen, die zullen teleurgesteld zijn. Dat begrijp ik. Maar op langere termijn hebben aandeelhouders van Delhaize en het bedrijf zelf het meeste baat bij een merger of equals."

Zo voelt het niet aan, niet alleen door 60/40-verdeling, ook door de verdeling van topmandaten.

FRANS MULLER. "Daar ben ik het niet mee eens. Het is perfect 50/50, zowel in de raad van bestuur als in het executief comité. Oké, Dick Boer van Ahold wordt nu voorgedragen als de nummer één en ik als de nummer twee. Dat stoort mij niet, al denken sommige buitenstaanders van wel. Ahold Delhaize wordt een bedrijf met bijna 375.000 werknemers en een omzet van bijna 60 miljard dollar. Dick en ik delen een collectieve verantwoordelijkheid naar de klant, het personeel, de aandeelhouders, de leveranciers. We zullen schouder aan schouder staan om dit goed aan te pakken. Dat is de intentie, maar de proof of the pudding is in the eating.

Vorig jaar zou Delhaize volgens de krant De Standaard achter het net hebben gevist bij een grote overname in de Verenigde Staten. Is de fusie met Ahold dan een plan B?

MULLER. "In maart 2014 hebben we een nieuwe strategie geschreven over hoe en in welke markten Delhaize Group zich wou positioneren. We hebben ook gekeken hoe we daar meer competitief konden zijn, denk maar aan het Transformatieplan in België (een zware herstructurering, met onder meer verlies van 1800 banen, nvdr). Maar het gaat niet alleen over de kosten, we keken toen al hoe we sterker konden groeien in de markten waar we aanwezig zijn, via overnames.

"Dat moest in lijn met onze globale strategie zijn. Een bedrijf kopen in Griekenland, wat we overigens nog altijd van plan zijn, gooit geen roet in het eten voor een andere combinatie elders. Het zou een totaal andere zaak zijn bij een overname in de Verenigde Staten. Dan zouden elders opportuniteiten sneuvelen of zou de overlapping te groot zijn met onze bestaande ketens. De voorbije achttien maanden is er veel gepasseerd in de raad van bestuur. Uiteindelijk is dan toch nog eens de optie van Ahold aangehaald. Zij zaten klaarblijkelijk ook met hetzelfde idee en in april zijn de voorzitters (Mats Jansson en Jan Hommen, nvdr) met elkaar beginnen te praten."

Het is dan snel gegaan.

MULLER. "Beide bedrijven zijn zeer complementair, dat konden ook buitenstaander zien. Elk hebben ze ongeveer 60 procent van hun omzet in de Verenigde Staten, ook goede marktposities in Europa. De corebusiness is ook dezelfde: lokale merken met een focus op vers en huismerken. De timing was nu ook goed, de afgelopen jaren hebben zowel Ahold als Delhaize al heel wat huiswerk gedaan."

Het wordt een complexe integratie, overschat men uw capaciteiten?

MULLER. "De mensen die mij gevraagd hebben, kennen mij vrij goed. Ik ben zelf niet zo bang uitgevallen, maar ik heb veel respect voor deze opgave. Het is wellicht de meeste complexe uitdaging in mijn carrière. Ik zal me er ook voluit voor engageren en me laten omringen met goede mensen. Voorts is het natuurlijk de taak van de raad van bestuur om mijn prestaties te evalueren, zoals zij dat ook gaan doen voor mijn vijf collega's in het executief comité."

De fusie wordt wellicht pas verwacht ergens in het voorjaar van 2016. Ondertussen moet u nog altijd tegen Ahold concurreren in België en in de Verenigde Staten. Anders riskeert u dat mededingsautoriteiten zich roeren.

MULLER. "Er zijn zeer strikte regels opgesteld, en in beide bedrijven zullen de juristen er voor zorgen dat iedereen zich daar bewust van blijft. Natuurlijk wordt dat moeilijker naarmate de tijd vordert. Hopelijk krijgen we daarom snel een positief antwoord van de verschillende autoriteiten."

Verandert er op korte termijn iets bij Delhaize België?

MULLER. "Denis Knoops blijft aan het hoofd van Delhaize België, we hebben ook geen enkele reden om aan hem te twijfelen. Er zal bijvoorbeeld ook weinig veranderen aan de autonomie die hij heeft. Denis heeft nog altijd dezelfde opdracht: van Delhaize België het mooiste bedrijf van het land te maken. Toen hij hoorde van de fusieplannen, was hij direct zeer enthousiast. Hij ziet direct de opportuniteiten, bijvoorbeeld in de inkoop, in een betere aanpak van e-commerce."

Is de extra schaalgrootte zo zaligmakend? Ahold Delhaize blijft in de Verenigde Staten een kleine speler ten opzichte van Walmart.

MULLER. "De markt aan de Oostkust is zeer sterk in beweging. Op de voorstelling van de fusie had ik het al aangehaald: de voorbije drie jaar is er meer consolidatie geweest dan de voorgaande twintig. Delhaize mocht dan een leidende marktpositie hebben in de Amerikaanse regio's waar het actief is. Er stonden nu spelers tegenover ons met een grotere inkoopkracht, zoals Kroger/Harris Teeter. Onlangs is er ook wat meer agressie in de markt gekomen. Door samen te gaan met Ahold staan we nu ook een stuk sterker. Zeker in de inkoop, maar ook in de logistiek en andere activiteiten is er nog veel synergie mogelijk. En eigenlijk moest die beweging ook in Europa worden gemaakt. Nu hebben we het voordeel dat we direct een oplossing hebben voor beide continenten, de puzzelstukken zitten goed in elkaar."

Heeft u al veel ongeruste telefoons gekregen van leveranciers?

MULLER. "Geen enkele. Ik heb wel twee felicitaties gekregen van grote leveranciers die uitkijken naar een goede samenwerking met een groter bedrijf. Het is natuurlijk ook wel nog allemaal vrij prematuur. Beide aandeelhoudersvergaderingen zullen zich pas binnen meerdere maanden uitspreken over de fusie."

De krant De Tijd maakt melding van miljoenenbonussen voor bepaalde topmanagers na de fusie. Dat wordt dan wellicht ook een hot topic. Het geeft op zijn minst de indruk dat het management sneller kan cashen dan de aandeelhouders.

MULLER. "Ik vond het nogal tendentieus geschreven, maar dat was wellicht de bedoeling. Het renumeratiebeleid is in handen van een commissie binnen de raad van bestuur. Zij beslissen autonoom en in het belang van het bedrijf en aandeelhouders. Het draait ook om de retentie van goede mensen. Er breekt een periode van onzekerheid aan. Maar het is echt nog allemaal heel prematuur. Eerst moeten de aandeelhouders de deal, de transactiekosten, deze remuneratie waar u het over hebt, enzovoort nog goedkeuren. Zij hebben het laatste woord."

De hoofdzetel gaat naar Nederland, hoe houdt u er hier de moed in?

MULLER. "Dat wordt geen gemakkelijke opgave. Het personeel van Delhaize zal nog wat tijd nodig hebben. Veel medewerkers werken al jaren voor dit bedrijf en hebben er een emotionele band mee. Het doet ook pijn bij hen dat het, foutief, wordt voorgesteld alsof Ahold Delhaize muilkorft. Het Europees hoofdkwartier komt hier in Brussel. Ook bij de overkoepelende IT-afdeling blijft voorlopig alles bij het oude. Uiteraard zullen diensten verhuizen of samensmelten. Het is mijn taak om te zien dat er overal zo veel mogelijk en zinvol werk is.

"We hebben ook al met het executief comité afgesproken dat de persoon met de beste competenties altijd voorrang heeft voor de kaderfuncties in de hoofdkwartieren. In dat proces gaan we ook een onafhankelijke partij betrekken. Voor de rest is het natuurlijk ook belangrijk om zo transparant mogelijk te communiceren, zeker ook als het geen goed nieuws is. Maar dat is niet enkel bij Delhaize, ook de HR-manager van Ahold ligt daar wakker van."

Sinds de bekendmaking van de deal met Ahold afgelopen woensdag, verdedigt Frans Muller de transactie voortdurend. De topman van Delhaize verschafte samen met de CEO van Ahold Dick Boer en de rest van het topkader een eerste keer uitleg aan analisten en pers. Donderdag trok Muller naar Londen om er te praten met analisten en belangrijke investeerders. Dat is ook nodig, want de aandelenruil, zonder cash en met een overwicht voor Ahold, zorgde voor deining op de markten. Na de aankondiging steeg de koers van Ahold en daalde die van Delhaize. Ook analisten reageerden niet onverdeeld positief. "Dat is nog zeer vriendelijk uitgedrukt", zegt Muller die vandaag nog eens de deal verdedigt in een reeks interviews. "Ik begrijp de teleurstelling van sommigen en we hebben natuurlijk wat uit te leggen. Na het eerste perslek van 8 mei leefde de hoop van beleggers dat het een klassieke overname werd, wat ook een hogere meerprijs impliceert dan wanneer bedrijven samensmelten. Toen er een merger of equals werd aangekondigd, botste dat met de verwachtingen.""Maar 10 procent is een goede premie voor een fusie, zeker omdat het beste nog moet komen. Het streefdoel aan jaarlijks 500 miljoen euro aan synergie (besparingen en extra winst, nvdr) zijn 50/50 verdeeld. En dat terwijl de eigendomsverhouding in het nieuwe bedrijf ongeveer 60 procent Ahold is en 40 procent Delhaize. Het is een complexe berekening, maar dat maakt het nog aantrekkelijker voor de aandeelhouders van Delhaize, omdat het bedrijf er verhoudingsgewijs meer van zal profiteren. Alleen moet een belegger dan op iets langere termijn kijken, dan is er een potentieel een fantastisch rendement. Mensen die hoopten om via een overnamescenario hun investering in twaalf maanden terug te verdienen, die zullen teleurgesteld zijn. Dat begrijp ik. Maar op langere termijn hebben aandeelhouders van Delhaize en het bedrijf zelf het meeste baat bij een merger of equals."Zo voelt het niet aan, niet alleen door 60/40-verdeling, ook door de verdeling van topmandaten.FRANS MULLER. "Daar ben ik het niet mee eens. Het is perfect 50/50, zowel in de raad van bestuur als in het executief comité. Oké, Dick Boer van Ahold wordt nu voorgedragen als de nummer één en ik als de nummer twee. Dat stoort mij niet, al denken sommige buitenstaanders van wel. Ahold Delhaize wordt een bedrijf met bijna 375.000 werknemers en een omzet van bijna 60 miljard dollar. Dick en ik delen een collectieve verantwoordelijkheid naar de klant, het personeel, de aandeelhouders, de leveranciers. We zullen schouder aan schouder staan om dit goed aan te pakken. Dat is de intentie, maar de proof of the pudding is in the eating.Vorig jaar zou Delhaize volgens de krant De Standaard achter het net hebben gevist bij een grote overname in de Verenigde Staten. Is de fusie met Ahold dan een plan B?MULLER. "In maart 2014 hebben we een nieuwe strategie geschreven over hoe en in welke markten Delhaize Group zich wou positioneren. We hebben ook gekeken hoe we daar meer competitief konden zijn, denk maar aan het Transformatieplan in België (een zware herstructurering, met onder meer verlies van 1800 banen, nvdr). Maar het gaat niet alleen over de kosten, we keken toen al hoe we sterker konden groeien in de markten waar we aanwezig zijn, via overnames."Dat moest in lijn met onze globale strategie zijn. Een bedrijf kopen in Griekenland, wat we overigens nog altijd van plan zijn, gooit geen roet in het eten voor een andere combinatie elders. Het zou een totaal andere zaak zijn bij een overname in de Verenigde Staten. Dan zouden elders opportuniteiten sneuvelen of zou de overlapping te groot zijn met onze bestaande ketens. De voorbije achttien maanden is er veel gepasseerd in de raad van bestuur. Uiteindelijk is dan toch nog eens de optie van Ahold aangehaald. Zij zaten klaarblijkelijk ook met hetzelfde idee en in april zijn de voorzitters (Mats Jansson en Jan Hommen, nvdr) met elkaar beginnen te praten."Het is dan snel gegaan.MULLER. "Beide bedrijven zijn zeer complementair, dat konden ook buitenstaander zien. Elk hebben ze ongeveer 60 procent van hun omzet in de Verenigde Staten, ook goede marktposities in Europa. De corebusiness is ook dezelfde: lokale merken met een focus op vers en huismerken. De timing was nu ook goed, de afgelopen jaren hebben zowel Ahold als Delhaize al heel wat huiswerk gedaan."Het wordt een complexe integratie, overschat men uw capaciteiten?MULLER. "De mensen die mij gevraagd hebben, kennen mij vrij goed. Ik ben zelf niet zo bang uitgevallen, maar ik heb veel respect voor deze opgave. Het is wellicht de meeste complexe uitdaging in mijn carrière. Ik zal me er ook voluit voor engageren en me laten omringen met goede mensen. Voorts is het natuurlijk de taak van de raad van bestuur om mijn prestaties te evalueren, zoals zij dat ook gaan doen voor mijn vijf collega's in het executief comité."De fusie wordt wellicht pas verwacht ergens in het voorjaar van 2016. Ondertussen moet u nog altijd tegen Ahold concurreren in België en in de Verenigde Staten. Anders riskeert u dat mededingsautoriteiten zich roeren.MULLER. "Er zijn zeer strikte regels opgesteld, en in beide bedrijven zullen de juristen er voor zorgen dat iedereen zich daar bewust van blijft. Natuurlijk wordt dat moeilijker naarmate de tijd vordert. Hopelijk krijgen we daarom snel een positief antwoord van de verschillende autoriteiten."Verandert er op korte termijn iets bij Delhaize België?MULLER. "Denis Knoops blijft aan het hoofd van Delhaize België, we hebben ook geen enkele reden om aan hem te twijfelen. Er zal bijvoorbeeld ook weinig veranderen aan de autonomie die hij heeft. Denis heeft nog altijd dezelfde opdracht: van Delhaize België het mooiste bedrijf van het land te maken. Toen hij hoorde van de fusieplannen, was hij direct zeer enthousiast. Hij ziet direct de opportuniteiten, bijvoorbeeld in de inkoop, in een betere aanpak van e-commerce."Is de extra schaalgrootte zo zaligmakend? Ahold Delhaize blijft in de Verenigde Staten een kleine speler ten opzichte van Walmart.MULLER. "De markt aan de Oostkust is zeer sterk in beweging. Op de voorstelling van de fusie had ik het al aangehaald: de voorbije drie jaar is er meer consolidatie geweest dan de voorgaande twintig. Delhaize mocht dan een leidende marktpositie hebben in de Amerikaanse regio's waar het actief is. Er stonden nu spelers tegenover ons met een grotere inkoopkracht, zoals Kroger/Harris Teeter. Onlangs is er ook wat meer agressie in de markt gekomen. Door samen te gaan met Ahold staan we nu ook een stuk sterker. Zeker in de inkoop, maar ook in de logistiek en andere activiteiten is er nog veel synergie mogelijk. En eigenlijk moest die beweging ook in Europa worden gemaakt. Nu hebben we het voordeel dat we direct een oplossing hebben voor beide continenten, de puzzelstukken zitten goed in elkaar."Heeft u al veel ongeruste telefoons gekregen van leveranciers?MULLER. "Geen enkele. Ik heb wel twee felicitaties gekregen van grote leveranciers die uitkijken naar een goede samenwerking met een groter bedrijf. Het is natuurlijk ook wel nog allemaal vrij prematuur. Beide aandeelhoudersvergaderingen zullen zich pas binnen meerdere maanden uitspreken over de fusie."De krant De Tijd maakt melding van miljoenenbonussen voor bepaalde topmanagers na de fusie. Dat wordt dan wellicht ook een hot topic. Het geeft op zijn minst de indruk dat het management sneller kan cashen dan de aandeelhouders.MULLER. "Ik vond het nogal tendentieus geschreven, maar dat was wellicht de bedoeling. Het renumeratiebeleid is in handen van een commissie binnen de raad van bestuur. Zij beslissen autonoom en in het belang van het bedrijf en aandeelhouders. Het draait ook om de retentie van goede mensen. Er breekt een periode van onzekerheid aan. Maar het is echt nog allemaal heel prematuur. Eerst moeten de aandeelhouders de deal, de transactiekosten, deze remuneratie waar u het over hebt, enzovoort nog goedkeuren. Zij hebben het laatste woord."De hoofdzetel gaat naar Nederland, hoe houdt u er hier de moed in?MULLER. "Dat wordt geen gemakkelijke opgave. Het personeel van Delhaize zal nog wat tijd nodig hebben. Veel medewerkers werken al jaren voor dit bedrijf en hebben er een emotionele band mee. Het doet ook pijn bij hen dat het, foutief, wordt voorgesteld alsof Ahold Delhaize muilkorft. Het Europees hoofdkwartier komt hier in Brussel. Ook bij de overkoepelende IT-afdeling blijft voorlopig alles bij het oude. Uiteraard zullen diensten verhuizen of samensmelten. Het is mijn taak om te zien dat er overal zo veel mogelijk en zinvol werk is."We hebben ook al met het executief comité afgesproken dat de persoon met de beste competenties altijd voorrang heeft voor de kaderfuncties in de hoofdkwartieren. In dat proces gaan we ook een onafhankelijke partij betrekken. Voor de rest is het natuurlijk ook belangrijk om zo transparant mogelijk te communiceren, zeker ook als het geen goed nieuws is. Maar dat is niet enkel bij Delhaize, ook de HR-manager van Ahold ligt daar wakker van."