De zogenaamde "Manpower Barometer" stijgt in het tweede kwartaal 2010 met 2 punten tegenover het derde kwartaal. Op jaarbasis dikt de indicator al 4 punten aan.

Voor het samenstellen van de barometer werden eind juli 750 Belgische werkgevers gepolst naar hun rekruteringsintentie. 88 procent van de werkgevers gaat ervan uit dat het personeelsbestand tot eind 2010 ongewijzigd blijft. 8 procent verwacht jobcreatie, 2 procent houdt rekening met een krimp van het personeelsbestand.

Na het uitzuiveren van seizoenvariaties bereikt Manpowers zogenaamde nettotewerkstellingsprognose (verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan) "de voorzichtige waarde van +6 procent". Dat stemt overeen met een stijging met 2 punten tegenover het derde kwartaal en een toename met vier punten op jaarbasis.

Uit de barometer van Manpower komen wel enkele regionale verschillen aan de oppervlakte. "In Vlaanderen plant 1 op de 10 werkgevers het personeelsbestand uit te breiden. Dat brengt de nettotewerkstellingsprognose op +7 procent. De werkgevers in Wallonië tonen zich voorzichtig positief (+4 procent). In Brussel zijn de vooruitzichten veeleer negatief met een daling met 5 punten na kwartaalvergelijking.

Hoewel de meerderheid van werkgevers jobcreatie voorspelt, heerst er voorzichtigheid in de meeste sectoren. In de sectoren "landbouw, jacht, bosbouw en visserij" en "groot- en kleinhandel" wordt het komende kwartaal zelfs rekening gehouden met banenverlies.

De zogenaamde "Manpower Barometer" stijgt in het tweede kwartaal 2010 met 2 punten tegenover het derde kwartaal. Op jaarbasis dikt de indicator al 4 punten aan. Voor het samenstellen van de barometer werden eind juli 750 Belgische werkgevers gepolst naar hun rekruteringsintentie. 88 procent van de werkgevers gaat ervan uit dat het personeelsbestand tot eind 2010 ongewijzigd blijft. 8 procent verwacht jobcreatie, 2 procent houdt rekening met een krimp van het personeelsbestand. Na het uitzuiveren van seizoenvariaties bereikt Manpowers zogenaamde nettotewerkstellingsprognose (verschil tussen het percentage werkgevers dat medewerkers zal aanwerven en het percentage dat personeel zal ontslaan) "de voorzichtige waarde van +6 procent". Dat stemt overeen met een stijging met 2 punten tegenover het derde kwartaal en een toename met vier punten op jaarbasis. Uit de barometer van Manpower komen wel enkele regionale verschillen aan de oppervlakte. "In Vlaanderen plant 1 op de 10 werkgevers het personeelsbestand uit te breiden. Dat brengt de nettotewerkstellingsprognose op +7 procent. De werkgevers in Wallonië tonen zich voorzichtig positief (+4 procent). In Brussel zijn de vooruitzichten veeleer negatief met een daling met 5 punten na kwartaalvergelijking.Hoewel de meerderheid van werkgevers jobcreatie voorspelt, heerst er voorzichtigheid in de meeste sectoren. In de sectoren "landbouw, jacht, bosbouw en visserij" en "groot- en kleinhandel" wordt het komende kwartaal zelfs rekening gehouden met banenverlies.